Vejret og rammerne var ideelle, da seks af Nibes fjordværts foreninger lørdag stod bag Havnens Dag.

Modsat nogle tidligere år, hvor blæsten har været fremherskende, kunne oldermand i Nibe Kaaglaug Jens Østergaard ikke rose vejrguderne nok for deres indstilling til Havnens dag, som efter et års pause, i år var tilbage i fuld udtrækning.

Havnens dag i Nibe blev som tidligere indledt ved, at fire af Nibe Roklubs morgenroere bragte årets åbningstaler, direktør Rasmus Jerver fra VisitAalborg, til kajs i jollehavnen. Turen foregik som altid i Nibe Roklubs i år 70 år gamle 4-årers inrigger.

Efter modtagelse på pontonen i jollehavnens bassin, gik turen anført af Nibe Marineforenings flag- og kanongaster, til havnepladsen, hvor Rasmus Jerver igen blev budt velkommen og efterfølgende tog plads på Dausels mere end 50 år gamle slæbe-hyttefad, der på Havnens dag agerer talerstol.

Rasmus Jerver roste i sin tale dels arrangørerne for det flotte initiativ med Havnens dag, men også Nibe generelt for at være en meget vigtig og aktiv del af Aalborg Kommune.
– Turismen er jo mit område, og det historiske spiller her en stor rolle i formidlingen af det aktuelle. Men også aktiviteter lokalt er vigtige for turismen i Nordjylland og særligt Aalborg Kommune. Her er f.eks. lystfiskeri et stort turisme-produkt, og her står en række forhold åbne og u-løste. Det er vor opgave at forsøge at medvirke til at løse en række ret praktiske forhold, sagde turistdirektøren.
Turismen skaber jo omsætning og arbejdspladser, ikke mindst lokalt, og det er jo i høj grad det, vort arbejde går ud på som turisme-organisation, sagde Rasmus Jerver blandt andet.

I løbet af Havnens Dag var de øvrige foreninger så aktive på hvert sit felt: Fritidsfiskerne viste fremstilling af fiskeredskaber og garn, og havde opstillet et lille »rørebassin«, hvor man med hænderne kunne fange levende krabber og fisk. Nibe Jagtforening holdt konkurrence for børn med at kaste lokkeænder. For Nibe Kaaglaug demonstrerede Hans Heidemann Lassen hvordan man laver »bankesild« og hænger sild til tørre, og Nibe Bådelaug sørgede for det kulinariske med salg af bl.a. fiskefrikadeller, fiskefileter m.m.

Den afgående kaagskriver Erik Ruberg foretog gentagne gange i lørdagens løb optælling af gæster ved Havnens Dag, og han konkluderede efter dagen, at mindst 1000 havde lagt vejen omkring jollehavnen og havde oplevet de mange aktiviteter, som blev kædet sammen af bl.a. musik med tilknytning til fjorden.

I Fritidsfiskernes »rørebassin« kunne man ved Havnens Dag fange og røre ved bl.a. levende krabber og ål.
Nibe Roklubs gamle 4-årers inrigger fra 1948 - bygget i Løgstør – bragte årets åbningstaler til kajs i jollehavnen.