Nibe Marineforening har afholdt den årlige Fregatskydning. 

Dagen begyndte som traditionen med mønstring på Nibe Torv. Omkring 35 marinere, heraf en stor del besøgende fra Aalborg var mødt op for at deltage i dagens program. Efter antrædning affyredes kanon-salut, opstilling i geledder og march mod havnen. Efter en god march var der ankomst på havnen i Nibe, hvor der af Fregatkaptajn Ole Stefansen der blev budt på forfriskninger.

Kursen blev så sat mod Marinestuen i Nibe, hvor kaffe og rundstykker samt en snaps ventede de nu allerede godt brugte deltagere. Herefter begyndte Fregatskydningen.

Ved middagstid indstilledes skydningen for at deltagerne kunne nyde dagens frokost bestående af stegte ål med tilbehør. Efter frokosten kunne skydningen genoptages og naturligvis afsluttet med uddeling af præmier til de skytter, som havde nedskudt mål.

Årets skytter blev:
Stortoppen, dermed mesterskytten – Kenneth Kajberg
Bovspyddet – Michael Zaar
Roret – Leif Brandi
Gallionen –  Søren Ubåd
Fortoppen – Kurt Thykær
Krydstoppen – Søren Ubåd 
Gevær 1. præmie: Michael Zaar
Pistol 1. præmie: Morten Christensen

Der blev ligeledes afholdt konkurrence i skydning til skive med hhv. gevær og pistol, som ligeledes præmieredes. Disse discipliner konkurreres der traditionelt ihærdigt i.

Ny fregatkaptajn
Afslutningsvist blev det tid til for formanden at udnævne den nye Fregatkaptajn. Titlen »Fregatkaptajn« er en hædersbevisning, som vises til den person, der i årets løb har gjort sig særligt bemærket i foreningen. Den afgående Fregatkaptajn Ole Stefansen måtte afklæde sig Fregatkaptajn-regalierne og lade formand Hans Jørgen Christensen udlevere dette på ny til årets nye Fregatkaptajn Holger Stefansen. 

 

Fregatskydningens deltagere samledes på Torvet i Nibe, inden afgangen blev markeret med en kanonsalut.