Formand for Nibe Marineforening Hans Jørgen Christensen gennemgik ved sidste uges generalforsamling dele af aktiviteterne gennem det forløbne år og sagde bl.a.:

– Foreningens medlemmer kommer hinanden ved, og der er et godt kammeratskab. Dette ses især under foreningens aktiviteter, som altid trækker mange deltagere til.

Formanden henviste bl.a. til årets torskegilde, udflugtstur til Bramslev Bakker og årets fregatskydning, som med næsten 50 deltagere forløb ud over forventning. Dagen tiltrak atter en stor del medlemmer fra Aalborg Marineforening, som kommer for at nyde den gode ånd og det gode selskab. Formanden berettede om pudseaftenen med 5-6 deltagere, som godt må trække lidt flere. Det er en hyggelig aften og foreningen er efterfølgende vært ved aftensmad og en øl og snaps.

Huset har også i 2017 været stabilt udlånt. Medlemmer og medlemmers familier kan låne Marinehuset og flere benytter sig af den mulighed.

Foreningen har i skrivende stund 87 medlemmer. 

Formanden gjorde ligeledes opmærksom på, at forberedelserne til foreningens 75 års jubilæum i maj er påbegyndt. 

Foreningens kasserer Kenneth Kajberg gjorde som kasserer rede for årets regnskab.  Det ser atter meget flot ud, og gælden på huset, som er bestyrelsen hovedfokus, er nu helt nedbragt.

Alle medlemmer af bestyrelsen som var på valg modtog genvalg med undtagelse af hovmester Hans Chr. Hansen, som af helbredsårsager ikke ønskede genvalg. Til bestyrelsen blev i hans sted valgt Hans Jørgen Andersen, Nibe.

Som suppleanter blev indvalgt hhv. Lars Brøndum, Hjallerup og Troels Hollesen, Bislev. 

Som revisor valgtes Bjarne Christensen, Barmer, og Anders Andersen, Sebber, til afløsning for Torben Hermansen, Nibe.

Lars Hansen (her i midten) blev på mødet hyldet for 25 års medlemskab af Nibe Marineforening. Here sammen med formand Hans Jørgen Christensen (t.v.) og næstformand Hilmar K. Madsen.