»Røde« har gennemført 3-års plan og overlader driften til andre.

Kroejer Jess »Røde« Kristiansen overtog for næsten tre år siden »Rådhuskroen« i Strandgade, og siden har stedet været udsat for utallige ændringer i såvel indretning, faciliteter, traditioner og aktivitetsniveau. Og nu sker der igen noget på kroen, som i mellemtiden har skiftet navn til »Jernkroen«: Jess har besluttet at gøre alvor af de tanker han har haft fra starten af, da han overtog kroen: Tre år skulle bruges til at give kroen et alvorligt løft, så der kom mere liv og aktivitet, så det også kunne blive en ganske lønsom forretning. - Det synes jeg er lykkedes ganske godt, så derfor holder jeg fast ved min oprindelige plan: 

- Når ændringerne på stedet over en tre-årig periode er gennemført, så overlader jeg roret til andre, og det sker nu i form af en forpagtnings-aftale, jeg har lavet med tre friske fyre, som har lyst til at drive stedet videre i samme gode ånd, som hersker på stedet i dag, fortæller Jess Kristiansen.

Tre partnere med bred erfaring
Det var med en musiker som mellemmand at kontakten mellem den nuværende kroejer og de tre nye forpagtere skulle etableres. Efter spil på kroen hørte han Jess fortælle, at en bortforpagtningsaftale snart kunne komme på tale, og musikeren bragte straks Kim Vinther Nielsen og Morten Guldbæk på banen som mulige forpagtere. Herefter gik der kun ganske få dage, med nogle forhandlinger, så faldt aftalen på plads, - nu med tilføjelse af en tredie partner.

56-årige Kim Vinther Nielsen kommer fra Støvring, hvor han i forvejen driver en bodega. Han har således erfaring med driften af denne type virksomhed, og det bliver da også ham der kommer til at stå for den daglige drift på Jernkroen fremover. Med sig har han 38-årige Morten Guldbæk og David Olsen, som begge stammer fra Blenstrup. Morten er i forvejen engageret i adskillige projekter, og installerer blandt andet spilleautomater på værtshuse rundt omkring i regionen. David Olsen er 44 år, og betragter sig selv som »entreprenør-typen«, som også engagerer sig i lidt af hvert. De tre nye forpagtere har dermed en meget bred baggrund for at gå i gang med projektet i Strandgade i Nibe, og de glæder sig til at komme i gang. - Og vi kan love de mange nuværende og kommende kunder, at der ikke kommer til at ske en revolution på det velbesøgte sted. Der er indbygget så mange aktiviteter, nye traditioner og muligheder i den opdaterede kro, at vi bare har lyst til at drive stedet videre i helt den samme ånd som hidtil, siger de tre forpagtere. Den eneste forskel man som kunde kommer til at mærke, er at Jess ikke er den der tegner stedet, men han har til gengæld gjort det så godt, at vi ikke har planer om at lave ændringer foreløbig, lyder det fra trekløveret.

»Røde« får ny beskæftigelse og mere tid til familien
Jess Kristiansen har allerede kridtet banen op til hvordan hans liv fremover skal forme sig: - Jeg er faktisk allerede startet i ny beskæftigelse, idet jeg det seneste stykke tid har arbejdet i Aalborg Golfklub som værksteds-ansvarlig og assisterende greenkeeper, - og så ligger det klart i kortene, at jeg skal have noget mere tid sammen med min familie, siger Jess Kristiansen: - At opdatere kroen til det den er i dag har kostet mange lange arbejdsdage, og det koster jo på andre områder, og det er også grunden til at jeg fra starten besluttede at projektet skulle have tre år. Jeg er godt tilfreds med det jeg har været med til at gennemføre og ændre i den periode. - Og så har der jo været masser af gode oplevelser i samme periode, fortæller Jess. Ikke mindst tiden med »Dræberne i Nibe«, som kroen havde meget glæde af. Navneskiftet, de mange nye traditioner, og i særlig grad den hyggelige gårdhave, som tiltrækker et helt nyt klientel, er noget af det Jess er stolt af, og han glæder sig derfor over, at de nye forpagtere agter at drive stedet videre i præcis samme positive ånd som hidtil, og dermed bliver der heller kke behov for at udskifte skiltet i baren i gårdhaven. Her fremgår nemlig det, som nærmest har været et fasttømret slogan for kroen de seneste fire år: »Vi skal ikke glemme hyggen«. Sådan bliver det også med Kim, Morten og David som forpagtere!