Fremtiden for det tidligere sygehus i Nibe, som blev opført og taget i brug i 1911 og igen efter flere års tovtrækkeri med det daværende Nordjyllands amt, nedlagt i midten af 1980’erne, har de seneste år været noget uvis. Nu opføres der 24 lejligheder med udsigt.

Fra slutningen af 1980’erne indtil 2011 fungerede de tidligere sygehus bygninger som sundhedscenter, med Lægerne i Nibe som den mest omfattende funktion, men også en række til sundhedssektoren tilknyttede funktioner og klinikker var placeret her. I størstedelen af denne periode ejede Nibe Kommune bygningerne, men disse blev i starten af »nullerne« solgt til murermester Børge Juul i Dronninglund.

Efter Lægerne i Nibe flyttede ud i 2011 har der fortsat været nogen aktivitet i bygningerne af mindre klinikker, mens lægernes afsnit har stået tomt. Dette fik Børge Juul til at søge gennemført en lokalplan for området med henblik på at opføre beboelse på stedet, og dette projekt bliver nu gennemført de kommende måneder, oplyser Børge Juul til Nibe Avis.

Området omdannes
I disse dage foregår der nedrivning af de tidligere sygehus- og sundhedscenter bygninger, og når grunden om nogle dage er ryddet, starter forberedelserne til opførelse af fire punkthuse, der i tre etager, hver skal indeholde seks ejerlejligheder.

De kommende punkthuse bliver opført i minimalistisk stil og med fælles parkerings kælder.

De nye boliger bliver opført og indrettet i minimalistisk stil. Bygningerne bliver udført med fælles kælder under alle fire bygninger, således alle boligejere i Bella Vista Nibe, som er projektets navn, kan køre ind til egen  P-plads og tage elevatoren op til egen lejlighed; dette uden man skal ud i vejrliget.

Der er naturligvis indgang  fra terræn til hver enkelt bolig med kaldeanlæg  til de enkelte  boliger.

Alle boliger har altan eller terrasse mod nordvest med udsigt over Fjorden  og mod sydøst.

Alle boligerne er 4 værelses på  brutto 143 kvm. + kælder og depotrum i kælderen.Der er egen terrasse på begge ender af alle boligerne, med udsigt over Limfjorden fra den ene af terrasserne.

Hele byggeriet forventes at være afsluttet medio 2020.

Bygningerne efter Nibe Sygehus m.m. er de seneste år stærkt forfaldet, og de bliver nu revet ned til fordel for nybyggeri.