Bygningerne efter Nibe Sygehus – og senest Nibe Sundhedscenter har længe været truet af dels tiltagende forfald og dels har unge brugt stedet som tilholdssted, hvilket det også har båret præg af.

Ejeren, murermester Børge Juul, Dronninglund, har nu indledt nedbrydningen af bygningerne, og har samtidig lanceret planer om byggeri af fire punkthuse, hver med seks lejligheder.

Nedbrydningen af bygningerne, hvoraf de ældste blev opført i 1911, er nu i gang.

Bygningerne har de seneste år og måneder båret tydeligt præg af tiltagende forfald og unge, der søger tilholdssted.