NIBE: Langt de fleste år siden 1973 har der i Nibe været udnævnt en person som »Årets Nibenit«. Denne hæder er gennem årene tildelt en lang række aktive, lokale folk; overvejende personer, som har lagt et stort og uselvisk stykke arbejde gennem en forening, men ikke sjældent til fælles bedste for mange andre end lige den kreds eller forening, som man har været eller er tilknyttet.

Nu sker det så igen, og denne gang er den festlige højtidelighed med tildeling af den ærefulde titel til en person fra lokalområdet henlagt til på fredag, i forlængelse af det forudgående indslag med tænding af Nibes juletræ.

Indslaget foregår som tidligere på Torvet, og der er som regel ganske stor forhånds interesse for, hvem der nu i år bliver hædret for en stor indsats.

Tidligere er tildelingen af titlen som »Årets Nibenit« sket i regi af Nibes tidligere byfest Sildemarkedet.

Efter denne festlighed for tiden er indstillet, har Nibe Handelsforening påtaget sig at videreføre traditionen, og personen, der nu hvert år tildeles æren som »Årets Nibenit«, indstilles af de tre seneste udnævnte. Det er i år et udvalg, bestående af Arne Melgaard, Jacob Søndergaard og Tove Nikolajsen.

Personen, som tildeles hæderen, modtager en gave til ejendom og får sit navn placeret på en plade, sammen med tidligere års »Nibenitter«.