Reglerne for gudstjenesten slippes for en enkelt gang helt frit, når Nibe Kirke i dag torsdag byder til alternativ gudstjeneste:
– Skal vi så se Peter Møller Madsen i præstekjole – ?

Reglerne for gudstjenester i Folkekirken er til debat, og det giver anledning til, at man i Nibe-Vokslev Menighedsråd har besluttet torsdag i næste uge at gennemføre en gudstjeneste efter helt andre regler end de faste rammer, som ellers gælder for en normal gudstjeneste.

– Ja, der vil stort set ikke gælde nogen regler, understreger provst Gerda Jessen.

I sidste uge havde menighedsrådet indbudt til et formøde, hvor mulige indslag i den kommende gudstjeneste blev kastet på bordet og drøftet. Der var mødt en mindre skare af borgere og menighedsrådsmedlemmer, som sammen med nogle af kirkens ansatte udarbejdede et program, som i langt højere grad involverer den enkelte i gudstjenesten, end den passive rolle, som de fleste oplever at have ved en gudstjeneste.

Op at stå!
Blandt de gennemgående ønsker til forløbet af gudstjenesten var på mødet, at »når man synger, står man op«, og der skel være færre bønner, end man ofte oplever.

Og salmerne blev valgt til:
»Du, som har tændt millioner af stjerner«, »Livstræet«, »en sang af Seebach – Tommy eller Rasmus« – samt afslutningsvis »You Raise Me Up«, som ikke mindst festival-aktuelle Westlife har medvirket til at gøre kendt. Denne sang synges også stående, men med alle kirkegængerne samlet i kirkens kor, blev det besluttet. Indslaget er samtidig afslutning på den særlige gudstjeneste.

– Det giver en stærk følelse af fællesskab, og netop fællesskabet vil være i centrum for festivalleder Peter Møller Madsen, når han under gudstjenesten bestiger kirkens prædiestol for at være dagens prædikant.

Borgere læser tekster
Under gudstjenesten vil der som altid være læsning af korte tekster fra Bibelen. Her vil der fem gange under gudstjenesten være oplæsning ved lokale borgere.

Ud over de nævnte medvirker kirkens musikalske kræfter, nemlig organist Julian Rasmussen og kirkesanger Torben Fogde Larsen.

To numre med Hjalte
Et helt særligt musikalsk indslag vil blive fremført af den lokale musiker Hjalte Ross fra Sebbersund

Hjalte Ross fra Sebbersund har udsendt dedikeret musik med internationalt anerkendt producer som medspiller. Torsdag medvirker han ved gudstjenesten i Nibe Kirke.

– Fra kirkens side ser vi meget frem til torsdagens gudstjeneste i næste uge, og personligt glæder jeg mig til at opleve en helt anderledes gudstjeneste, siger provst Gerda Jessen til Nibe Avis.

Festivalleder Peter Møller Madsen og provst Gerda Jessen er enige om, at torsdagens gudstjeneste kan give nye inspirationer til gudstjenestens indhold.