Med deltagelse af et halvt hundrede personer fra Nibes forretningsliv, har Nibe Handelsforening holdt generalforsamling. Mødets dirigent, tidl. formand Bjarne Svendsen benyttede lejligheden til at minde om, at foreningen har rundet 120 år, og at den dirigentklokke, han benyttede til lejligheden, er skænket af Nibe og Oplands Bank ved 50 års jubilæet i 1949.

Foreningens formand, ekviperingshandler Lars Kirk Larsen gennemgik forløbet af det forgangne og og koncentrerede sig om nogle af de udfordringer, som detailhandelen har:

– Det vil kræve fælles initiativ og en kollektiv stor arbejdsindsats af alle medlemmer, så vi kan stå stærkt rustet til fremtiden, så Nibes  stærke position i forhold til vores omliggende byer kan fastholdes, og at Nibe vedblivende kan være en klart nr. 1 blandt Aalborg kommunes oplandsbyer.

Detailhandelslandskabet har ændret sig betydeligt i løbet af de seneste 10 år og det giver udfordringer. Vi skal forstå fremtidens forbrugere, deres ønsker og behov, og hvilke konsekvenser det har for jeres butiks forretningsmodel, salgskanaler og kommunikation. I de kommende år vil vi se, at forandringstempoet fortsætter. De store generationer af digitalt indfødte forbrugere kommer til at fylde mere som kundegrupper. De interagerer, engagerer sig og handler anderledes end tidligere generationer – Og det skal vi være klar og rustet til, sagde han.

Fortsat aktiviteter og sammenhold
Lars Larsen takkede de mange af foreningens medlemmer,  der deltager i udvalgsarbejde, men opfordrede også flere til at tage en tørn og tage medejerskab i aktiviteterne.

Bestyrelsen arbejder sammen med udvalgene målrettet på at sammensætte attraktive aktiviteter, der kan understøtte den lokale handel. Vi er afhængige af hinanden, og der er ikke nogen, der i nutidens detailhandel kan stå alene, og vi er meget stærkere som en helhed, understregede Lars Kirk Larsen.

To  nye i bestyrelsen
Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Dennis Kær (Blossom) og Bjørn Drejer (Spar Nord), mens Lars Clausen (SuperBrugsen) og Kristian Monberg (home) afløste hhv. Benno Bonde (Nibe Bryghus) og Gert Jensen (Mundgodt). Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Charlotte Villadsen (Villa C) og Lone Haagerup (Bog & Idé).