I foråret 1994 tog en række frivillige fat og dannede den nuværende biograf forening.

Et helt andet koncept end tidligere
Siden 1910 har der været drevet biograf i Nibe. Men i 1993 var driften ikke længere rentabel, og den sidste direktør med biografen som levevej måtte lukke.

Så tog en flok frivillige fat, og modellen til at drive Kino Nibe efter havde man fået erfaringer med fra andre tilsvarende steder, og en bestyrelse stod nu for driften, det vil sige filmleje, salg af slik mv., afspilning af film fra de dengang store spoler, forsendelse af filmrullerne efter brug, rengøring og administration.
Der var nok at gøre for en bestyrelse, der som tiden gik, fik tilknyttet en række frivillige, som tog en del af opgaverne.

Bygningen trængte
Selve biografbygningen var i 1994 fortsat de tidligere ejeres, og biograf foreningen var lejere – men man ønskede at købe bygningen fri.

Det lykkedes efter nogle år, og så gik der et omfattende renoverings arbejde i gang – først og fremmest i foyeren og billetsalget, hvor alle lokaler i stueplan nu kom i brug.Siden kom turen til biografsalen; der kom nyt lærred og andet inventar, og alt interiør blev efterhånden fornyet – i den klassiske ånd, som Kino Nibe repræsenterer.

Digitaliseringen – største udfordring
Kort efter biografens 100 års jubilæum i 2010 tegnede der sig et billede af, at man inden for en kort årrække måtte regne med at udskifte den analoge fremviser teknik med filmspoler og film.

Dette ville kræve en betydelig investering, og der blev igangsat forskellige initiativer, samtidig med, at der blev søgt penge fra forskellige fonde mv.

Det lykkedes så at få skabt tilstrækkelig økonomi til at gennemføre digitaliseringen, hvilket har giver Kino Nibe et stort skub ind i en ny tidsalder, hvor stort set alle film, som får premiere, kan ses i Nibe inden for ganske kort tid – nogle endda ved en Danmarkspremiere.

Bygning og inventar – igen
Det er hårdt for en biograf at have mange gæster, og igen i 2018 gennemførte man så en renovering af salen og maling af cafe og foyer. Store dele af arbejdet blev foretaget af frivillige, som ved den lejlighed brugte fridage og ferier på at gøre biograflokalerne klar til en ny sæson!

Kino fejrer 25-året lørdag med reception.

Kino Nibes bestyrelse, anno 2019. Fra venstre: Flemming Toppenberg Poulsen - kasserer. Torben Olesen - næstformand. Lene Poulsen - medlem. Heidi Gregersen - formand. Morten Buus Andersen - suppleant. Pia Madsen - suppleant. Sebastian Poulsen - sekretær. Morten Asp Larsen – medlem. Niels Peter Sloth Petersen er fraværende på billedet.