De frivillige, som i dagligdagen forestår driften af Kino Nibe – alt fra visning af film, bemanding af cafe og billetsalg, booking af film og at holde styr på de fysiske rammer m.m., fik jubilæumsdagens største ros.

Både fra Kino-formand Heidi Gregersen og fra en række talere var der ros og opbakning i ordets bredeste forstand, da Kino Nibe lørdag markerede 25-året for starten på den frivillige drift, som i marts 1994 afløste den privatejede Nibe Biograf, da denne i 1993 ikke længere viste sig rentabel.

Kino-bestyrelsen havde valgt at markere 25 års jubilæet ad to omgange, men nøjagtigt på 25-års dagen for den første fremvisning af film som foreningsejet biograf, nemlig 23. marts. Formiddagen var helliget de frivillige og Kino's mange støtter, sponsorer, kontakter i erhvervslivet, kommunen m.v. Og lørdag eftermiddag fik offentligheden så mulighed for at se biografen »i dagslys«, for biografen er jo i sagens natur mørklagt for en dels vedkommende, når publikum gæster for at se film.

Torben Olesen - nuværende næstformand og tidligere formand for Kino Nibes bestyrelse, har som Pia Madsen og Flemming Toppenberg Poulsen været med »hele vejen« – lige pånær nogle få måneder. Også han fik bestyrelsens og receptionsgæsternes hyldest for en solid indsats for Kino Nibe.

En række talere fremdrog på forskellig vis de kvaliteter, som Kino Nibe bygger på, og her fremhævede Kino-formand Heidi Gregersen igen og igen dels kredsen af frivillige og naturligvis biografgængerne – for uden de to grupper ville det hele ikke være muligt. Også den kreds af stålsatte frivillige, som i sin tid stod bag starten på frivilligheden, sendte hun en stor tak. Det var svære tider, for nok var der vilje, men det skortede på bl.a. teknisk kendskab til biografdrift, og det skortede også på økonomisk råderum.

De frivillige, som nu gennem 25 år har stået bag driften af Kino Nibe, fik storslået og velment hæder fra Kino-formand Heidi Gregersen (t.v.). Her er det Pia Madsen og Flemming Toppenberg Poulsen, som begge har været med siden starten på den frivillige drift i 1994.

Evald Lange Rise - byrådsmedlem og medlem af Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg, bragte Aalborg Kommunes hilsen til jubilaren. Fra masser af egne erfaringer fremdrog også han de frivilliges indsats og blikket for, at biografens gæster er nærværende, når de er på job – f.eks. når mine børn under en tegnefilm finder handlingen lidt for uhyggelig, så tager de sig af børnene og tegner lidt med dem i cafeen, så de får en pause fra »uhyggelighederne«.

Hans Henrik Henriksen var selv med blandt de frivillige, som i 1993 og 1994 lagde grunden til den foreningsdrevne biograf. Han fortalte i kraft af sit engagement som Kino-frivillig, om episoder fra starten. Blandt andet, at de lokale pengeinstitutter ikke var til sinds at bakke op om en kassekredit på 30.000 kr. Først da direktør Bjarne Nielsen tiltrådte som ny direktør i Danske Bank, lykkedes det, og selv om de økonomiske bølger ind imellem gik højt, roste han den daværende direktør for sin fremsynethed.
Ligeledes var der optræk til panik før åbningstid på selve åbningsdagen i 1994, hvor Harrison Ford i hovedrollen spillede »Flygtningen«. Det gamle biograflærred var blevet afmonteret, og et nyt skulle sættes op. Men samme morgen, som der om aftenen skule være filmpremiere, lå det nye lærred fortsat i en lufthavn ved London. Gode råd var dyre – og det var før internettets tid. – Men vi fik dirigeret det nye lærred fra London, over København og til Aalborg, og godt en time før fremvisningen, ankom lærredet til Nibe, hvor det omgående blev monteret – og Harrison Ford kunne udfolde sine talenter, understregede Hans Henrik Henriksen.
Han sendte i sin tale også venlige tanker til dengang nytiltrådte Elin Møller som borgmester. Nibe Kommunes opbakning og støtte til husleje var på dette tidspunkt altafgørende for at projektet kunne lykkes, ligesom forskellige tilskud og uselvisk hjælp fra private og erhvervsdrivende var det.

Redaktør Jacob Søndergaard, Nibe Avis, takkede Kino for et årelangt samarbejde, og han mindedes som de øvrige starten på den frivillige drift: – Først når vi mister noget, vi ser som helt naturligt, indser vi hvor vigtigt det egentlig er. Sådan har det også været med Kino Nibe og lokalbefolkningen, og det fortjener de frivillige til alle tider stor ros for, sagde han.

Jubilæumsdagen bød på et massivt besøg af kontakter, der gennem de 25 år har haft berøring med Kino Nibe. Det gjaldt nuværende og tidligere frivillige – herunder Benthe Ladefoged, Hans Henrik Henriksen og Kurt Nielsen fra den første frivillige bestyrelse (sidstnævnte var bestyrelsens første formand) – og en mængde kontakter fra erhvervslivet, gæstende foreninger og kolleger fra andre frivilligt drevne biografer.

Kino Nibes formand Heidi Gregersen udtrykte stor tak til både de frivillige, til sponsorer, erhvervsliv og alle, der i øvrigt bakker op om den lokale biograf – herunder ikke mindst det trofaste publikum.
Også Aalborg Kommunes repræsentant, byrådsmedlem Evald Lange Rise samt rådmand Hans Henrik Henriksen, der som frivillig fra starten af den frivillige epoke, og senere formand for bestyrelsen, fortalte om deres oplevelser med Kino Nibe:
Hans-Henrik-Henriksen-pa-scenen6274
Evald-Lange-Rise-pa-scenen6265