Gæste/bedstedag i Børnehuset Lunden 

Traditionens tro blev der fredag inden påske holdt gæste- / bedstedag i Børnehuset Lunden i Nibe.

Både børn og Lundens personale var ekstra forventningsfulde i år, da gæsterne skulle medbringe en plante til Lundens nye »Børne- Have«.

Som en af forældrene udtaler om dagen: »Dagen børnene finder vigtigere end deres fødselsdag«.

Ugerne op til dagen er der blevet lagt arbejde i, at gøre haven klar og sammen skulle børnene og gæsterne plante deres egen plante. Resultatet blev overdådigt, fortæller pædagog Bettina Djørup.

Tanken bag Lundens nye have er, at børnene skal få kendskab til, at et lille frø kan blive til en plante eller grøntsag. Og de krydderurter vi planter, kan vores køkkenassistent Rikke bruge i vores mad. Ved, at børnene planter deres egen blomst, får de ejerskab af haven og sommeren igennem skal den passes og plejes.

Jord under neglene er fantastisk. Børnene deltager gerne og den snak som kommer, når vi fx fjerner ukrudt er så givtig. Sproget, motorikken og den gode relation bliver styrket og nærvær er i fokus, når vi »arbejder« i haven, siger Bettina Djørup.

Der blev også tid at bage snobrød – børn, forældre og bedsteforældre.