Nibe Udviklingsråd er en lokal paraply-organisation med repræsentanter for Nibe Turistforening, Nibe Erhvervsråd, Nibe Handelsforening, Nibe Samråd og Aalborg Byråd. Udviklingsrådet har for nylig holdt årsmøde, hvor formanden, afdelingsdirektør i Jutlander Bank Nibe, Lene Frederiksen, gennemgik nogle af de emner, rådet har behandlet det seneste år:

– Tyvedalstien i Nibe centrum har gennem mange år været på bordet, men i det forløbne år fik Aalborg Kommune den renoveret, og det glæder vi os over.

Der er udviklet nye lokalplaner for Skalhøje og Kornmarken, og der er gang i salget af byggegrunde.

Nibe Udviklingsråd har deltaget i Business Aalborgs besøg med en kampagnebus, og mange emner fik her »taletid« i forhold til Aalborg Kommune.

Der er vedtaget en ny erhvervsstrategi for Aalborg Kommune, og herunder er der behandlet emner som: Klarhed om 3. Limfjordsforbindelse, etablering af erhvervsarealer, fokus på detailhandel og turisme.

Spørgsmålet er så, om Nibe har de erhvervsarealer og infrastruktur, der skal til, hvis der skal udlægges nye erhvervsarealer f.eks. mellem Nibe og Vokslev.

Udviklingsrådet har udvidet samarbejdet med Nibe Grundejerforening, og drøfter bl.a. en bedre sammenbinding mellem havneområdet og Nibe by.

Endelig sigter Nibe Udviklingsråd mod en markering af Nibes 300 års købstadsjubilæum i 2027, sluttede Lene Frederiksen sin beretning.