Historisk boligudvikling i Nibe fortsætter.

Nibe Avis sætter i disse dage FOKUS på den igangværende boligudvikling i Nibe. Det sker med dels udgivelsen af en særlig BOLIGAVIS, hvori nye / kommende og igangværende boligprojekter omtales – og dels et indslag på lokalportalen www.nibe.dk hvor de aktuelle boligprojekter er nærmere omtalt.

Nibe Avis fortsætter på den måde synliggørelsen af projekter, som sammen med andre boligudviklings projekter udgør flere end 300 boligenheder, der fordelt over de kommende 3-5 år, opføres i Nibe.

Markedet tager også denne gang udgangspunkt i den kommuneplan og byudviklingsplan, som for et par år siden blev vedtaget af Aalborg Byråd, og som sætter retning på mange og meget forskellige bo-former og kvarterer; såvel nye som udvikling af dele af den indre by. 

Siden vor seneste kampagne, der sætter fokus på den lokale boligudvikling, er flere projekter gennemført og solgt, og nye beboere har på den måde fået sig et nyt hjem.

Andre boligprojekter er fortsat under opførelse eller i salg, mens de fem projekter, vi denne gang sætter fokus på gennem annoncer og fakta-opslag, alle enten er under opførelse eller så langt i projekt fasen, at byggeriet indledes inden for kort tid.

Kommende indbyggere i Nibe kan med fordel studere de mange projekter, mens nuværende Nibenitter måske bliver inspireret til en bolighandel! 

Læs den særlige BOLIGAVIS, som i denne uge også er omdelt som en del af Nibe Avis' trykte udgave.

Tjek også den flotte VIDEOFILM med overblikket over Nibe.