Nibe Varmeværk har holdt sin generalforsamling, efter et kort regnskabsår, idet regnskabsåret efter myndighedskrav er omlagt til at følge kalenderåret.

På generalforsamlingen  sagde værkets formand Ole Johansen således i sin første årsberetning, efter han i efteråret blev valgt til formand:

– Bestyrelsen har i denne korte  periode meldt en varmepris og en ny acontobetaling ud. Den har givet anledning til udfordringer hos både pengeinstitutter og den enkelte forbruger. Ifølge vores kontor er den del nu på plads og det hele kører, som det skal.

Mistet statstilskud
Den varmepris, vi meldte ud for resten af 2018 blev på 356,25 kr. Samtidig har vi meldt en aconto ud for 2019 på 462,50 kr.pr. MW, som vi håber kan holde. En prisstigning på 106,25 kr. pr MW skyldes, vi pr. 1 januar 2019 mistede et tilskud til elproduktion på 5,7 millioner kr. Vores aconto beregning forudsætter også, at vores nyinvestering i eldrevne varmepumper i kombination med elproduktionen på gasmotorerne kommer til køre som forventet. Ifølge tidsplanen bliver de to varmepumper afleveret til Nibe Varmeværk den 21. juni 2019. Arbejdet med installering af de to varmepumper har stået på siden september 2018.

Lav gaspris retfærdiggør behersket stigning
Hos Nibe Varmeværk tror vi på, at vores acontobetaling holder for 2019. Det har undret nogle af vores forbrugere, som har læst, at prisen er steget markant hos andre varmeværker. Dette skyldes imidlertid, at vi fortsat har en meget lav gaspris. Vores leverandør er sågar optimistisk og tror, at prisen vil falde – det må vi afvente og se. Det er ingen hemmelighed, at vi hellere havde set, at afgiften til staten på naturgas faldt, da den udgør størstedelen af prisen. Heldigvis opnår vi i kombination med den lave gaspris en acceptabel pris på den el, vi sælger, hvormed det fortsat er muligt at producere kraftvarme til en fornuftig pris.

Grøn energi presser på
Bestyrelsen er klar over, at der skal ske en gradvis omlægning til grøn energi. Det er dels et regeringsønske (krav, om man vil), men også et ønske fra særligt vores yngre forbrugere, der er meget fokuserede på, hvor deres varme kommer fra. I den forbindelse har bestyrelsen lagt en ny målrettet plan for Nibe Varmeværk, der skal producere grøn energi fra år 2025. Om energien fremover skal komme fra sol, biogas, biobrændsel, varmepumper med luft, fjordvand, geotermisk, spildvarme eller en kombination af disse, skal de næste år klarlægges, hvorefter vi forventer at have et nyt, grønt produktionsanlæg klar fra år 2025. Vi bør dog forberede os på, at varmeprisen fra et sådant værk vil stige. Når vi ser på andre værker, som har omlagt en del af varmeproduktionen til grøn energi, er varmeprisen højere end for Nibe (men den del bliver naturligvis ens for alle, der producerer varme på grøn energi, så er det bare et spørgsmål om at finde den billigste teknologi og fremgangsmåde).

Ole Johansen: Bestyrelsen er klar over, at der skal ske en gradvis omlægning til grøn energi.

Bestyrelsen har i den forbindelse valgt at tage afsked med vores driftsleder gennem mange år. Vi er lige nu i gang med et ansættelsesforløb, hvor vi leder efter en visionær driftsleder, der kan være med til at projektere og stå i spidsen for et nyt, grønt varmeværk, sluttede Ole Johansen.

Ved valget til varmeværkets bestyrelse var der genvalg til Ole Johansen, Erik Droob og Claus Sørensen.

Læs hele artiklen i Nibe Avis' trykte udgave:
http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734490/6