Lav gaspris og fokus på salg af el er årsager til lav pris og store tilbagebetalinger.  Men der er usikkerhed om, hvorvidt dette kan fortsætte.

Det var en overordentlig glad formand for bestyrelsen i Nibe Varmeværk a.m.b.a., der på mandagens generalforsamling kunne gentage sit budskab fra sidste år, nemlig at varmeleverancen, også i dette regnskabsår, har været uden problemer, og ikke mindst, at det igen har været muligt at nedsætte aconto varmeprisen. Det betyder fortsat, at varmeprisen for et standardhus i Nibe er blandt de 10 billigste i hele landet, og det er vi rigtige glade og stolte over, sagde Benny Rinfeldt i sin årsberetning, og han fortsatte:  

– At så mange fik penge tilbage skyldes først og fremmest den lave gaspris, hvor vi følger udviklingen på gasmarkedet meget tæt, men også, at vi har stor fokus på salg af el. Hver eneste dag fastsætter vi prisen for salg af el, og vi sørger for, at motorerne kører helt optimalt, for at kunne opnå den bedste salgspris. Af samme årsag har vi i indeværende år udskiftet den ældste gasmotor med en ny, og det medfører, at vi får væsentlig bedre udnyttelse af den samme indfyrede energi. Lidt af det samme som sker, hvis man skifter den gamle bil ud med en ny, så kører man også længere på en liter brændstof, understregede formanden. 

Politikere: Beslut jer nu!
Som det blev nævnt på sidste års generalforsamling, så er et af de store problemer varmeværket står overfor, den manglende beslutning, om hvilke afgifter der fremover kan forventes fra det politiske liv. Som et eksempel kan nævnes, at varmeværket indtil 1. januar 2019 modtager ca. 10 millioner kr om året i tilskud for at kunne producere el på varmeværkets 5 motorer. Dette tilskud har politikerne vedtaget ikke længere vil blive udbetalt med udgangen af 2018. Hvad der fremover så vil, eller skal, eller kan, erstatte dette tilskud, er der ingen der ved, eller vil oplyse, men vi kan konstatere, at der i det år som nu er gået, intet er sket. 

– Kommer der ikke en afklaring på dette, vil varmeprisen stige ca. 5.000 kr. om året for en varmeforbruger, sagde Benny Rinfeldt.

– I forbindelse med beslutningen om at stoppe tilskuddet til motordrift, kunne det tyde på, at der i stedet vil blive frit brændselsvalg. Pt. er det jo sådan, at Nibe Varmeværk ikke må bruge anden energi end gas til varmeproduktionen. Hvad der så sker på det område, er som meget andet fra det politiske liv, ingen udmeldinger om, så vi venter fortsat, sagde formanden.

Urimelige sparekrav
Varmeværkerne landet over er pålagt et sparekrav afhængig af varmeværkets størrelse. Nibe Varmeværk skulle finde årlige besparelser der svarer til ca. 120 standardhuses årlige energiforbrug, men det kan man ikke i Nibe, så i stedet må der købes besparelser et andet sted, for lovgivningen er stadig skruet sådan sammen, at kan et varmeværk ikke opfylde kravene i sit eget varmeområde, så må værket købe besparelser et andet sted.

Dette sparekrav har længe medført en stor kritik fra mange varmeværkernes side, idet der ikke længere er samme mulighed for at finde besparelser, eller som det oplyses »de lavest-hængende frugter er plukket«. Status er nu, at Nibe Varmeværks udgift til energibesparelser ikke længere er kr. 800.000 på et år, men nu er kr. 900.00,- svarende til ca 130 standardhuses årlige energiforbrug. Jeg synes de penge ville have det bedre i varmeforbrugernes egne lommer, lød det fra formanden.

Hvad med boligudviklingen i Nibe?

– Vi er fortsat meget tæt på at have 100% dækning med fjernvarme i de eksisterende huse i Nibe, derfor kan vi godt blive lidt ærgelige over, at der ikke udstykkes så mange nye grunde som man feks. kan se i Frejlev og Støvring. Kører man forbi de to områder fornemmer man, at der siden sidst er bygget endnu et nyt hus, men det oplever man bare ikke i Nibe. 

Hvad pokker det er, der har medført, at der indtil videre ikke udstykkes nye grunde i Nibe er lidt uklart, for Nibe er jo en rigtig dejlig by med et godt handelsliv, flotte omgivelser og tæt på Aalborg, og for ikke at glemme det, med en rigtig god varmepris. Men et eller andet stopper altså udbygningerne, konstaterede Benny Rinfeldt.

Og nu hvor vi taler om manglende tilbagemeldinger, så bruger vi mange kræfter på at optimere fjernvarmenettet. Mange steder har ledningsnettet mange år på »bagen«, andre steder er ledningsdimensionen for stor, hvilket betyder et uønsket stort varmetab til forbrugerne.

– Vi vil derfor gerne renovere de steder der trænger mest, men det er sådan, at hvis kommunen udfører arbejde på en vej, så skal alle ledningsejere følge med. Hvis varmeværket ikke gør det, så kan man ikke få en opgravningstilladelse til at forny et ledningsnet mange år frem. Eneste mulighed er at reparere et eventuel ledningsbrud, og det ændrer jo ikke meget på en ledningsstrækning, sagde formanden.

Næste års aconto varmepris er fastsat til kr. 325,- plus moms, igen en mindre stigning i forhold til den nuværende afregningspris på kr. 245,- plus moms. Det skyldes udelukkende de usikkerheder der er for de kommende energipriser. 

Benny Rinfeldt orienterede afslutningsvis om, at Nibe Varmeværk fra næste varmeår er pålagt at ændre regnskabsåret med skæring om sommeren til skæring ved nytår, hvilket gør det sværere at fastsætte varmeprisen, sagde han afslutningsvis.

–     –     –

Der var på mødet genvalg til tre bestyrelsesmedlemmer, Erik Droob, Ole Johansen og Claus Sørensen samt de to suppleanter Troels Fage Krogh og Toke Iversen.

Afslutningsvis takkede formanden de otte fremmødte for et godt møde, hvilket blev besvaret med en klapsalve.

En ny gasmotor med nyere teknologi har erstattet en af de ældre modeller. Her overvåges installationen af driftsleder Flemming Nielsen og bestyrelsesformand Benny Rinfeldt.