Der er atter kommet liv i erhvervslokalerne på første sal i nabobygningen til Tinghuset / Nibe Museum - nærmere betegnet lokalet der senest blev benyttet af revisor Kresten Hyldahl, og som ligger på hjørnet af bygningen - lige ovenpå Clinique Libra. 

Herfra har den nyetablerede tegnestue-indehaver Henrik Pedersen en uforlignelig udsigt over den mest centrale del af fødebyen Nibe: Torvet og byens trafikale knudepunkt, samt butiks-strøget der fører op mod Skomagertorvet, som rummer en stor del af byens butikker.

Og det er helt bevidst, at Henrik har valgt at etablere sig på denne adresse med »NO.57«, som er navnet på hans nye tegnestue og byggerådgivnings-firma. Henrik er ægte Nibenit: Født og opvokset i byen, og han værdsætter det drive og det engagement, der kendetegner byen. Og: Han vil gerne deltage i det liv, der foregår i byen, samt være en del af udviklingen af hele Nibe-området. 

Henrik Pedersen bor også privat i Nibe, og er samlevende med Louise og parrets to børn på henholdsvis ét og fire år. 

Som 24-årig afsluttede han tømrer-uddannelsen (han var i lære hos det lokale tømrerfirma Stokholm & Sørensen), og gennemførte dernæst uddannelsen som bygningskonstruktør. Herefter har han haft beskæftigelse hos TL Byg, som projektleder hos DHK Byg, og senest hos Arkitekterne Bjørk & Maigård. Drømmen om at blive selvstændig har været der længe, og fik faktisk allerede ekstra næring på skoleopholdene i forbindelse med læretiden som tømrer. Nu er drømmen om eget firma realiseret, og Henrik ser frem til at arbejde med det, han brænder for: At medvirke til spændende byggeprojekter, som samtidig er realistiske, i forhold til hvad der kan lade sig gøre - både  i forhold til økonomi og til alt det, der byggesagsmæssigt skal være lovhjemmel for. 

Henrik Pedersen i sit intermistisk indrettede kontor på førstesalen i erhvervsbygningen på Torvet i Nibe. Sådan så der ud, da billedet blev taget. Siden er lokalet blevet færdig-indrettet med kontormøbler, computere og alt andet relevant indbo for en tidssvarende tegnestue.

- Jeg har en særdeles bred branchemæssig erfaring, så jeg ved notorisk, at opgaven ofte består i dels at arbejde henimod det drømmehus, som folk forestiller sig, og dels i »det muliges kunst«. Der skal fra starten af et byggeprojekt være stor respekt for økonomien, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser. Og der skal være fuldstændig styr på byggetilladelser, tegninger og meget mere. Det er her min spids-kompetence ligger: At skabe bro over hele projektet fra kundens idé-fase over konflikt-screening, designfase, myndighedsprojekter og helt frem til færdiggørelse af det byggeprojekt, som kunden har drømt om.

- Jeg tilbyder at arbejde både for private og erhverv, men jeg lægger ikke skjul på, at jeg ofte oplever, at det er i det private, de sjove projekter opstår - ikke mindst fordi der her er tale om helt individuelle løsninger: Her står hr. og fru Jensen med et ønske om at få opført en drømmebolig, men kan måske ikke rigtig få skabt overblik over hvordan, og hvad der kan lade sig gøre. Her tilbyder jeg at være sparringspartner hele vejen fra idéer og input til arkitektteninger i 3D udgave, via ansøgninger og udformning af formularer til offentlige myndigheder m.v. - for til slut at aflevere det færdige hus, som formentlig har gennemgået justeringer og kompromiser, men hvor det som helhed fremstår til kundens udbredte tilfredshed. Det er opgaven - i al sin enkelhed!

Visionen om et arkitektonisk, velovervejet projekt, og et professionelt udført byggeri danner fundamentet for tegnestuen NO.57, og med denne tilgang er den 31-årige Nibenit klar til at tage imod kunder, som går med planer om alt fra større udstykninger og projektudvikling til mindre tilbygninger og énfamiliehuse.  Til at fuldføre projekterne har Henrik også mulighed for at trække på forskellige seriøse samarbejdspartnere i byggebranchen, hvilket betyder at tegnestuen NO.57 altid går målrettet efter at finde de bedste løsninger og de rigtige priser.