I foråret udsendte Nibe Avis i samarbejde med Nibe Erhvervsråd det første nummer af Erhvervsmagasinet Nibe.

Baggrunden for udsendelsen af magasinet er at synliggøre det lokale erhvervsliv i Nibe og på egnen, idet mange borgere dels ikke har mulighed for at have kendskab til dette erhvervsliv, men mindre man selv er eller kender nogle, der er ansat på disse, især industri- og håndværks virksomheder.

Nu er Erhvervsmagasinet Nibe på gaden med sit andet nummer – læs det her:

http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734517/13