En fælles interesse for gamle høstmaskiner og gamle høstmetoder har samlet godt en halv snes mænd, der året rundt følger de gamle metoder, når der skal såes og høstes.

– Gennem årene har vi samlet en række gamle maskiner, der dækker over landbrugsproduktionen fra 1940’erne til op i 1970’erne. Ofte er det maskiner, der kan spændes på – eller efter – en almindelig traktor, og ikke er selvkørende som nutidens landbrugsmaskiner, fortæller Erik Buus, der gennem en længere årrække drev VVS-forretning i Nibe, men oprindeligt er uddannet landbrugs- smed, og altså tidligere har arbejdet med de gamle maskiner.

– Efterhånden har vi samlet en række gamle landbrugsmaskiner som plove, såmaskiner, mejetærskere, selvbindere og tærskeværker. Alt sammen maskiner, som i dag er ude af brug, men vi hygger os med at bruge dem, slutter Erik Buus.

På lørdag udstilles en række af de gamle høstmaskiner i Nibes gader, og forretningerne er friske med en rigtig HØSTFEST !

I dagens løb vil der i gaderne være GULDGRAVNING for børn, SPEJDER-BÅL og LIVE MUSIK samt mulighed for at købe mad og drikke på Torvet.

Nibes specialforretninger holder lørdag åbent til kl. 14.00.