Nu, ca. trekvart år efter sin indsættelse i Vokslev og Nibe kirker som sognepræst i Vokslev og Nibe sogne – og samtidig provst over Aalborg Vestre Provsti, blev Gerda Neergaard Jessen fredag officielt indsat i provste-embedet

Det skete ved den årlige landemodegudstjeneste i domkirken Budolfi kirke i Aalborg.

En del af menigheden - fra den vestlige del af provstiet / den tidligere Nibe kommune, drog i samlet flok til Aalborg for at overvære højtideligheden.

Provst Gerda Jessen - her sammen med Biskop Henning Toft Bro.