Et halvt hundrede medlemmer af Nibe Erhvervsråd var for nylig på virksomhedsbesøg hos Blossom, der netop er flyttet ind i nye lokaler i Skalhuse, hvorfra firmaets salg via internettet foregår.

Der var stor interesse for Blossoms projekt, og mange lokale erhvervsdrivende fik svar på spørgsmål, der melder sig for enhver, der vil sælge via nettet. Trine og Dennis Kær viste rundt og fortalte i enkeltheder om den udvikling, forretningen har gennemgået de seneste syv år.

Blossom v. Trine Kær modtog tidligere på året Nibe Erhvervsråds Initiativpris.