Nibe Seniorklub har holdt generalforsamling med 43 deltagere.

Mødet foregik i »Huset«, Grønnegade i Nibe, og med Verner Sørensen som dirigent.

Klubbens formand Lene Christensen berettede efter sin velkomst om året, der er gået og de aktiviteter, der er foregået i klubbens regi. Efterfølgende fremlagde kasserer Erik Clemmensen regnskabet, der efterfølgende blev godkendt med klapsalver.

Afslutningsvis var der smørrebrød, kaffe, øl og vand til deltagerne.

Efter generalforsamlingen har klubbens bestyrelse konstitueret sig med Len Christensen som formand. Merethe Hjort Nielsen som næstformand. Sekretær Birthe Jensen. Kasserer Erik Clemmensen og menigt bestyrelsesmedlem Ove Hjort.