Statsministerens udmelding, torsdag den 7. maj, har endeligt afgjort at forårssæsonen, på senior-niveau, for de lokale fodboldklubber er annulleret. DBU Jylland havde ellers planerne lagt for at kunne få fodboldspillerne på græs, men først røg plan A og nu også plan B.
Ifølge de forskellige planer skulle turneringen senest kunne genoptages 17. maj, hvilket nu ikke længere kan lade sig gøre, da breddefodbold med kropskontakt fortsat ikke er tilladt. Derfor annulleres den ordinære 11-mandsturnering for foråret.

Men hvad så med op- og nedrykninger?
For herresenior i 11-mands serierækkerne er udgangspunktet, at alle hold beholder deres plads i den række, de skulle have startet forårssæsonen i. Der vil dog blive uddelt tidlige julegaver til flere hold i DBU Jylland-regi, idet der er udtrækninger i serie 1, serie 3 og serie 4, hvor vi rykker hold op for at fylde hullerne, fortæller DBU Jyllands Ole Frandsen. Nærmere information vil følge, her afventer vi bl.a. en udmelding omkring afvikling af Danmarksserien. Desuden kan der blive tale om enkelte indspilskampe til DBU-rækker, hvilket afgøres senest 1. juni.

Konklusionen er, at herreseniorhold i efteråret kan regne med minimum samme række, men ikke præcis de samme puljer, som forårssæsonen skulle være startet med.

Kvinderækkerne
11-mands serierækkerne for kvinder skulle have indeholdt en overgangsordning til en ny struktur vedtaget af klubberne på årets delegeretmøde. Da forårssæsonen ikke afvikles, vil denne overgangsordning blive afløst af en regulering af hold mellem de enkelte rækker. Denne model informerer der mere detaljeret ud om inden for de næste par uger fortæller Ole Frandsen.

Vi afventer også en udmelding fra DBU omkring afvikling af landets øverste rækker, da dette kan influere på rækkerne under lokalunionerne, for DBU Jyllands vedkommende fra Kvindeserien Vest og ned slutter DBU Jyllands Ole Frandsen.

Situation fra efterårets kamp i serie 1 mellem Skive og Nibe.