Aflyst Nibe Festival og corona-nedlukning giver udfordringer:

Nibe og Omegns Jagtforening hører til blandt de mandskabsmæssigt storleverandører af frivillig arbejdskraft ved hvert års Nibe Festival. Her har klubben til opgave at udøve vagtkontrol- og sikkerhedstjeneste ved indgange og på hele festivalpladsen.

Nibe Avis har talt med Nibe Jagtforenings formand Peter M. Knudsen, og han udtrykker på medlemmernes vegne ærgrelse over, at dette års Nibe Festival ikke kan gennemføres. – Men vi må naturligvis acceptere tingenes tilstand og tage de økonomiske »øretæver«, der følger med.

Mest ærgrer jagtforeningens formand og de godt 180 medhjælpere, som Nibe Jagtforening stiller med, sig over, at det fællesskab, der gennem mange år er blevet opbygget og de opgaver, som medlemmerne nyder at løse i fællesskab, ikke kommer i år.

– Vi har et fantastisk sammenhold omkring løsningen af vore mange opgaver, og de knap 50 af vore egne medlemmer, der frivilligt deltager i arbejdet, ser hvert år frem til igen at møde – og samarbejde med – de omkring 140, som kommer til Nibe fra størstedelen af Nordjylland, forklarer Peter M. Knudsen.

Dertil kommer, at vi i forbindelse med et »efter-møde« senere på året atter samler de mange frivillige – dels til en informationsdag og dels til en ekstra festlighed. Det kan vi så heller ikke gøre i år, understreger jagt-formanden.

Peter M. Knudsen, formand for Nibe og Omegns Jagtforening: – Medlemmerne vil savne fællesskabet om løsning af opgaver ved Nibe Festival.

Økonomisk øretæve lurer
Nibe Jagtforening modtager efter aftale med Nibe Festival et pænt stort, tocifret tusindtals-beløb for medlemmernes frivillige arbejde.

Det vil så ikke være tilfældet i år, og den økonomi, der i øvrigt ligger i – fortsat efter aftale med Nibe Festival – at lægge plads til flertallet af de frivillige, som kommer til Nibe udefra for at hjælpe, heller ikke vil være der i år. Her er de fleste af jagtforeningens arealer ved Binderup normalt belagt med en særlig crew-camp, og der er bl.a. for i år indgået aftaler om leje af forskelligt »grej« som bad- og toiletvogne til dette formål.

Disse udgifter »hænger« jagtforeningen på, og vi må så se at hjemsøge nogle penge fra de statslige hjælpepakker til de indtægter, som nu udebliver, påpeger Peter Knudsen.

Klubben klarer sig
– Vi »piwwer« ikke højlydt i Nibe Jagtforening, for vi har en forholdsvis solid økonomi, men hele vort set-up omkring Nibe Festival og vore frivilliges hjælp og sociale samvær om opgaverne og på crew-camp’en er central for selve vor forenings engagement i opgaven. Og vi afholder på forhånd en hel del omkostnionger i samme forbindelse, og når så indtægterne svigter, så gør det jo ondt på såvel den indre glød hos medlemmerne som på foreningens økonomi.

Skyder med begrænsninger
Nibe Jagtforening har genoptaget skydesæsonen for flugtskydning, der er foreningens største enkelt- aktivitet. Men det er sket med mange begrænsninger, forklarer Peter Knudsen:
– Vi har sammen med vore medlemsorganisationer udarbejdet et omfattende regelsæt, som lever op til myndighedernes krav om minimums afstande mellem skytter, max. antal skytter på området, et aflukket klubhus m.m.

Disse krav er nødvendige, og vi ønsker at leve op til dem, understreger jagtformanden. – Men situationen slår nogle skår i de sociale aktiviteter, og nogle medlemmer synes, det »ikke er bøwlet værd«, så de venter til senere med at komme på skydebanen. Det ærgrer os naturligvis, men vi må som alle andre sætte sikkerheden højest, og det gør vi også en dyd af, slutter Peter Knudsen.

Nibe Jagtforening har adskillige grene af jagtrelaterede aktiviteter på programmet. En af dem er at medvirke i den årlige »Havnens Dag«, som i år også er aflyst. Her trænes de helt unge i skydning mod lokkeænder eller kast med disse.