Tilslutningsarbejde bevirker, at vandforsyningen til Nibe by afbrydes natten mellem onsdag og torsdag.

De fleste husker sommeren 2018 for det solrige og tørre vejr. Men indbyggerne i Nibe by husker den også som sommeren, hvor de skulle spare på vandet. Aalborg Forsyning havde grundet tørke, et stort vandforbrug og afholdelse af Nibe Festival bange anelser i forhold til at kunne opretholde en tilstrækkelig leverance til forbrugerne i Nibe. Indbyggerne og byens gæster blev derfor opfordret til at udvise omtanke med deres vandforbrug og eksempelvis spare på havevandingen.

Aalborg Forsyning leverer ca. 65% af Aalborg Kommunes drikkevand - herunder til Nibe by. Selskabet arbejder løbende på at højne forsyningssikkerheden for forbrugerne i hele forsyningsområdet, som dækker det meste af kommunen - og nu er turen kommet til Nibe by.

– For at sikre fremtidens vandforsyning i byen gennemfører Aalborg Forsyning en sammenkobling af vandforsyningsledningerne fra Godthåb og Sønderholm, fortæller bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning, Lasse Frimand Jensen. Derved gør Aalborg Forsyning det muligt at have flere forsyningsmuligheder for Nibes forbrugere, når der af forskellige grunde er pres på systemet.

– Tilslutningsarbejdet kan give gener, da vi kortvarigt må lukke for vandet i byen. Men arbejdet bliver udført, så vandforsyningen bliver genoprettet så hurtigt som muligt. Tilbage er kun at håbe på en rigtig god dansk sommer”, slutter Lasse Frimand Jensen.

Du kan læse mere om ledningsarbejdet og vandafbrydelsen på aalborgforsyning.dk /midlertidigafbrydelse

Se også: https://nibeavis.dk/images/Artikel-fotos/2020/22/Vandforsyningen-afbrydes-i-Nibe.gif