Nibe Kaaglaug, Fjordgruppen Nibe og Nibe Museum er gået i samarbejde om at sætte fokus på Limfjordens miljø. Det sker sammen med landsforeningen »Levende Hav«.

– Limfjordens tilstand, udvikling og klima har stort fokus blandt alle, der færdes på og omkring fjorden. Men alle skal have fokus på fjorden og fjordmiljøet, som er vigtigt for os alle, uanset om man direkte bruger fjorden som livsgrundlag eller til lystfiskeri og -sejllads.

Udsagnet kommer fra gruppen af interessenter i de tre nævnte lokale foreninger og fra foreningen »Levende Hav«, og sammen vil de over tre dage i 2021 sætte dagsordenen med emner omkring fjordens og vandmiljøets tilstand.

         
Miljøkutteren M/S Anton og dens besætning var mandag og tirsdag på besøg i Nibe for at lancere næste års deltagelse i et indslag på havnen i Nibe.

Vigtigt med fokus
Jens Østergaard, der er talsmand for Fjordgruppen Nibe og oldermand i Nibe Kaaglaug, siger, at det fortsat er afgørende vigtigt, dels at sætte fokus på fjordens nuværende tilstand, men også på de skader, som er sket gennem de seneste generationer. – Vi skal fortsat gøre hvad vi kan, for dels at rette op på skaderne, og for at kommende generationer ikke fortsætter med at skade vandmiljøet – og vi skal på baggrund af tingenes tilstand lære af fortiden.

Udstillinger og debat
Over tre dage i 2021 (tidspunktet er ikke fastsat) vil der 10 steder i Danmark – her iblandt i Nibe – blive aktiviteter omkring vandmiljøet med udstillinger, workshops, visning af film og et debat- forum; en slags parlament, hvor lokale og inviterede indlægsholdere får mulighed for at debattere med hinanden og med publikum.

Som afslutning på de 10 workshops mv., vil resultaterne i efteråret 2021 blive udstillet i Landstingssalen på Christiansborg, og her vil der komme et større landspolitisk fokus på vandmiljøet.