Udstillinger med fortid og lokal kunst i Nibes gamle Tinghus. I år frafalder arrangørerne imidlertid en egentlig fernisering, grundet forsamlingsforbuddet i forhold til covid-19.

Nibe Museum holder atter fast i traditionen med en sommerudstilling, og også i år sker det i samklang med Kulturelt Samråds udstilling i Galleri Tinghuset.  Nibe Museum har sporet tre meget runde jubilæer, som man fremdrager informationer fra i sommerudstillingen: 

Nibe Anlæg – den grønne kile langs Nørregade – blev oprettet i 1820, og er fortsat i dag er åndehul for lokale borgere. Men det er mere end det, for anlægget rummer samtidig en lille skulpturpark med fortrinsvis ældre monumenter, men også et helt nyt.

Nibe Håndværkerforening blev stiftet i 1870, og fejrer således i år 150 året for sin oprettelse. Foreningen har gennem tiden haft en række forskellige formål, og fra starten var der tale om en magtfuld forening, der bl.a. formåede at få indvalgt personer i byråd. De faglige formål betød samtidig, at man oprettede fælles undervisning for virksomhedernes lærlinge på Nibe Tekniske Skole, der blev oprettet et af byens første biblioteker mv. Samtidig var det mødestedet med festligheder, og foreningen medvirkede gennem årtier ved afholdelse af Nibe Dyrskue.

Genforeningen af den del af Sydslesvig, som Danmark tabte ved krigen i 1864, markeres i år, hvor det er 100 året for dragning af den grænse mod Tyskland, som vi kender i dag. Herom har Nibe Museum også et indslag på den aktuelle sommerudstilling.

Thorvald Odgaard i sin udstilling, 2017.

Thorvald Odgaard – Nibes nyligt afdøde multikunstner – får på sommerudstillingen også sit eget indslag. Thorvald Odgaard har efterladt sig en rigdom af udsmykninger, dels i Nibe gennem de seneste godt 20 år, og dels i Aalborg, hvor han virkede det meste af sin kunstneriske karriere på godt 50 år. Museet udgiver et særligt lille hæfte, specielt til udstillingen om Thorvald Odgaards kunst. Ligeledes udgives et lille hæfte, der beskriver ovennævnte tre runde jubilæer.

Kunsten – på den anden side!
På førstesalen i Tinghuset bidrager Kulturelt Samråd i Nibe med deres andel af årets sommerudstilling. I år har foreningen engageret sig med den lokale kunstner Helle Lykke, som har sit atelier og kunstnerværksted i Sebbersund. Hun udstiller et bredt sammensat repertoire af silketryk på puder, keramik, møbler, tryk på beklædningsgenstande og malerier. Det er i bogstaveligste forstand en meget farverig kunstner, som i år deltager i sommerudstillingen i Nibe, og kunstneren selv siger om sin udstilling, at hele ideen er at give folk en god oplevelse. – Besøgende til min udstilling skal helst gå derfra med fornyet energi og et stort smil - og være inspireret til at gå hjem og være kreativ, siger den muntre multikunstner.

                 

Der var en tid, hvor byens vise fædre havde til huse i det gamle Tinghus på Torvet i Nibe; nybygget i 1872. Ca. 80 år fik bygningen som rådhus, inden der fra 1952 blev indrettet Politistation med ordenspoliti og fortsat retslokale, detention mv.

I 1985 overtog Nibe Kommune bygningen fra Justitsministeriet, og der blev indrettet museum på 1. sal, og i stueetagen blev der indrettet dels turistbureau og dels erhvervskontor. Siden blev hele huset indrettet til – dels Lokalhistorisk Arkiv, fortsat museum og lokale til udstillinger i regi af Kulturelt Samråd i Nibe.