Sidste uges kraftige blæst sendte en større mængde Limfjordstang ned i den uddybede sejlrende ud for havnen i Nibe.

Flere dages kraftig blæst sendte i sidste uge en større mængde tang i sejlrenden ud for Nibe Havn. Så meget, at nogle sejlbåde havde besvær med at forcere den yderste del af renden – alene på grund af tangmængden.

– Vi fik så omgående rekvireret hjælp fra vort normale uddybnings fartøj, og lørdag blev de sidste rester af tang fjernet, så sejlrenden nu atter er sejlbar, oplyser havnefoged Lennart Olsson.

Havnefogeden supplerer dog med, at det vil være sikrest at besejle sejlrenden midt i løbet og med god afstand til markerings kostene.

– Sejlrenden fra Limfjordsrenden og til havnen i Nibe er jo Nibes søværts livsnerve, og det er afgørende vigtigt, at denne eneste vandvej til Nibe er fuldt ud sejlbar, slutter havnefogeden.