Nibe By – og Omegns Skydeselskab afholdt torsdag i forrige uge årets første skydning i Skal Pavillonen. 

På grund af covid 19 var skydningen udsat fra Grundlovsdag, Der deltog 29 skytter, som havde en meget hyggelig aften, fortæller Poul Staun fra skydeselskabet.

Det var anden gang, det nye markeringssystem var i brug, og det er lige som om skytterne endnu ikke har vænnet sig til det dobbelte hulsigte. Der var faktisk kun én skytte, der formåede at ramme to tolvere og derved få maksimumpoint.

Resultatet af skydningen:
1. præmien gik til Dennis Staun Larsen ved eget skud.
2. præmien gik til Erik Staun ved eget skud.
3. præmien gik til Jan Kristensen ved Lars Staun.
4. præmien gik til Lars Staun ved eget skud.
5. præmien gik til Ole Nielsen ved eget skud.
6. præmien gik til Ole Pedersen ved Poul Ejnar Sørensen.

Forårets vandrepokal gik til Lars Staun.

Efter skydningen blev der afholdt generalforsamling.

Formanden Erik Staun aflagde beretning for året i selskabet. Her takkede han Nibe Elforsynings Fond ,som velvilligt donerede beløbet, der gjorde det muligt at købe det elektroniske markeringsanlæg. Et anlæg, som fungerer fantastisk godt.

Kassereren fremlagde årets regnskab, som sammen med formandens beretning blev godkendt.

For en gang skyld skete der ændringer i bestyrelsen. Idet de mangeårige medlemmer Ole Nielsen og Eigil Fristrup har valgt at stoppe i bestyrelsen.

Så der var herefter nyvalg til yngre kræfter. Mogens Beltoft og Jesper Have blev valgt med akklamation -  og formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde for Skydeselskabet.

Alle øvrige valg var genvalg.

Efter generalforsamlingen var det tid til at nyde Aksels veltillavede stegte flæsk med en dejlig god persillesovs til.

Efter spisningen var der præmieoverrækkelse.

Og aftenen sluttede som sædvanligt med et leve for Nibe By – og Omegns Skydeselskab.