Ny bundbeplantning og flotte træer ved festivalstien i Nibe

Al bundvegetation langs »festivalstien« på strækningen fra Jacob Petersens Vejs udmunding i Nørregade til  »festivaltrappen« er gennem den seneste måneds tid fjernet på stiens vestlige side.

– Det er der en god grund til, forklarer Per Rasmussen, der er parkforvalter hos Aalborg Kommunes afdeling i Park og Natur:

– Der er over adskillige omgange og mange år blevet beskåret bundvegetation på strækningen, der samtidig er meget kuperet, da der jo er tale om en skråning, som ikke umiddelbart lader sig vedligeholde på normal vis. 

– Denne proces er ikke længere hensigtsmæssig, og vi har derfor besluttet at retablere hele området, og har i den forbindelse bevaret de store, flotte træer, som sammen med en ny, spredt  bundbeplantning, der plantes til efteråret, skal udgøre den fremtidige bevoksning. 

Den kommende nye bundbeplantning vil bestå af spredte lave buske og nogle udsåede skovbundsurter, og samlet vil det give et mere åbent udtryk med en »grøn bund« og enkeltstående store træer. 

Tiltagene er med til at understrege den gamle istidsskrænt samt at binde Nørregadeanlægget bedre sammen med Skalskoven i gradvis overgang, oplyser Per Rasmussen.

Mere oprydning på vej
Senere – i det kommende efterår og vinter – vil vi tage næste fase i renovering af området, idet arealet på den østlige side af »festivalstien« vil gennemgå en tilsvarende proces. 

På den måde kan der gives mere lys og udsyn fra de bagved liggende villaområder, slutter Per Rasmussen.