Nibes ældste forening - Nibe By og Omegns Skydeselskab, Stiftet 1863  - har afholdt den årlige fugleskydning - i år bevæbnet med både håndsprit og salonriffel.

Skydebrødrene samledes traditionen tro på Torvet i Nibe inden afhentning af den afgående fuglekonge Ewald Kusk Christensen. Her blev skydebrødrene trakteret med et overdådigt morgenbord hos den afgående fuglekonge og hans dronning.
Herefter begav de 25 skydebrødre sig til Skal Pavillonen. Fanen blev ført frem og der blev som altid sunget »Der er ingenting, der maner...«, inden der blev skudt løs på fuglen. Særligt voldte fuglens næb skydebrødrene problemer i år og der måtte 200 skud til før næbbet faldt!
Herefter faldt fuglens præmiegivende dele i et mere planmæssigt tempo.
Klokken 13 blev skydningen afbrudt for frokost, hvor Aksel Jensen serverede wienerschnitzel med tilbehør.
Herefter fortsatte skydningen, indtil kun en lille splint af brystpladen sad tilbage. Flere skytter missede oplagte muligheder for at tage titlen, kongekæden, medaljen og ikke mindst æren ved at kunne kalde sig årets fuglekonge. Efter ikke mindre end 687 skud var det selskabets allernyeste medlem,  Henrik Bertram Andersen, som endeligt fik skudt det sidste stykke af brystpladen ned og dermed kunne krones som årets fuglekonge.
Efter præmieoverrækkelse og hurra-råb for dagens dygtige skytter, afsluttedes dagen med et trefoldigt leve for Nibe By og Omegns Skydeselskab inden fanen blev ført ind.

Resultatet af dagens skydning blev:
Citronen til Poul Erik Petersen ved Jørgen Skjødt Pedersen.
Næbbet til Poul Erik Petersen ved Jesper Lindgaard Poulsen.
Kammen til Henrik Staun Bendtsen ved Søren Svenningsen.
Kronen til Ole Pedersen ved Kim Højsgaard Sørensen.
Halsen til Peter Schack ved Dennis Staun Larsen.
Halen til Kim Højsgaard Sørensen ved eget skud.
Venstre vinge til Poul Frandsen ved Tage Pedersen.
Højre vinge til Poul Ejner Sørensen ved Tage Pedersen.
Brystpladen til Gert Kristensen ved Henrik Bertram Andersen, som dermed blev årets fuglekonge.

For de uindviede: Forklaring på »til«
Ved skydeselskabets tre årlige skydninger, to skiveskydninger og fugleskydningen, skydes for alle selskabets medlemmer - også de, som ikke er til stede. Dette er årsagen til, at et medlem kan skyder præmier ned til et andet medlem. Såvel skytten som den der skydes præmie ned til modtager en præmie.