Nibe-Vokslev Menighedsråd havde i sidste uge – i lighed med sidste års premiere, hvor festivalleder Peter Møller Madsen var prædikant – indbudt til lægmands gudstjeneste.

Gudstjenesten blev gennemført efter corona-restriktioner med begrænset antal pladser – og samtidig mulighed for udendørs at følge med i forløbet, salmer og tekster.

Det centrale element i gudstjenesten var en særlig prædiken af Peder Bach – kendt i mange sammenhænge som bl.a. næstformand i Stafet for Livet Nibe, kasserer for Nibe Festival, ivrig cyklist, der har gennemført en cykeltur fra Hobro til Paris til fordel for Julemærkehjemmet, medlem af Nibe Rotary Klub – og i øvrigt en mangeårig frivillig indsats, der i 2017 indbragte ham titlen »Årets Nibenit«.

Fem lokale borgere oplæste mellem gudstjenestens første salmer et kort citat fra Bibelen, hvorefter Peder Bach med afsæt i ordet »trivsel« funderede og henledte tilhørernes opmærksomhed på dette begreb. Han sagde bla.:

– Ordet trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Så trivsel er altså lig med overskud til at gøre noget for andre - så de møder positivitet.

– Gør mediernes overskrifter eller opslag på Facebook, at du trives bedre? – næppe!

– Det gør imidlertid kontakten med andre, og når vi overvinder vore udfordringer!