3F Midtfjord besluttede på generalforsamlingen i Løgstør enstemmigt at lukke servicekontoret på Toften 7  i Nibe med årets udgang.

Begrundelsen er, at fagforeningen over en lang periode har oplevet, at ganske få eller ingen medlemmer kommer på kontoret.

Derfor er det mange, ressourcer, vi bruger på at bemande kontoret og betale kontorleje på ydelser, som tilsyneladende ikke efterspørges, siger næstformand Lindy Mortensen, 3F Midtfjord.

Et andet forslag på generalforsamlingen havde baggrund i erfaringen fra Coronakrisen.

I lyset af erfaringerne herfra ændrede generalforsamlingen vedtægterne. Vedtagelsen går på, at hvis der indtræffer en særlig situation, f.eks. pandemi eller lignende, som umuliggør afholdelse af generalforsamling inden for den i vedtægterne fastsatte frist, fortsætter de valgte bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter, som er på valg deres valgperiode, indtil det er muligt at afvikle generalforsamlingen.

Den vedtagne ændring betyder, at en evt. Coronavirus eller ikke kan lamme det administrative bestyrelsesarbejde i 3F Midtfjord. Der var også opbakning til dette forslag.