En sauna til vinterbaderne i Nibe er etableret ... – men hvad så med badebroen – bliver det til noget?

Nibe Fjordbadeklub »De friske sild« har siden 2014 arbejdet for at kunne komme til at bade på ydersiden af Nibe Havn samt have den luksus efterfølgende at komme i en varm sauna. 

– Arbejdet med etablering af saunaen er afsluttet - det blev det i 2019 efter et rigtigt godt og frugtbart samarbejde med Nibe Bådelaug om bygning af fælles velfærdshus. Arbej-det med opførelse af en bro var en del af det oprindelige projekt.

Flere projekter over tid
– Der har været arbejdet på flere forskellige badebro-

projekter lokaliseret ved den gamle havnekaj i forlængelse af den sydlige havnemole, men selve tilladelsen til broen blev undtaget af de ansøgninger, som pågik i forbindelse ansøgning om opførelse af huset, da det viste sig at være noget komplekst, forklarer Vibeke Borregaard, der er klubbens ansøgningsmæssige ansvarlige: 

– Arbejdet med ansøgning om tilladelse til opførelse af badebroen blev genoptaget i starten af 2019, hvor Kystdirektoratet blev kontaktet og der blev henvist til, at det var Aalborg Kommune, som skulle vurdere hvilken instans som skulle behandle ansøgningen. 

Sammen med Nibe Bådelaug byggede Nibe Fjordbadeklub sidste år et velfærdshus, som har faciliteter for fjord- og vinterbaderne som omklædningsrum, sauna og baderum. Nu mangler blot den sidste – og måske vigtigste – del af projektet, nemlig en badebro, som klubben længe har afventet tilladelse til at bygge. I mellemtiden kan det være svært at holde medlemstallet.

Aalborg Kommune vurderede, at de selv skulle stå for det.  Ansøgning blev skrevet, supplerende spørgsmål stillet og i her i august 2020 var godkendelsen i hus - dog noget kortvarig, da der kom indsigelse fra Kystdirektoratet pga en teknikalitet omkring en afskærmning, som forventes yderst på broen. 

Det betyder, at godkendelsen er trukket tilbage og Fjordbadernes ansøgning nu igen ligger til behandling ved Kystdirektoratet, som er instansen, der skal godkende badebroer med afskærmning. 

Der kan være en sagsbehandlingstid på op imod 3 måneder, men Kystdirektoratet er opmærksom på det sagsforløb som ligger forud. 

Bestyrelsen ærgerlig
Bestyrelsen i Nibe Fjordbadeklub er ærgerlig over forløbet, men også pragmatiske omkring, at vi er ganske tæt på, så fjordbaderne må væbne sig med yderligere tålmodighed og gode håndklæder, når turen fra det eksisterende badeanlæg ved den nordlige havnemole til saunen skal tilbagelægges. Så: ja, det bliver til noget – vi må bare vente lidt endnu på broen, siger formand Lis Nødgaard. Det er derfor muligt i den kommende vinterbadesæson at bade på den modsatte side af havnen, men ved etablering af badebro ved velfærdshus skabes sammenhæng for fjordbaderne. Så selvom broen ikke er der lige nu startes der op for badning og så skal der gøres nogle erfaringer med strømforbrug og brugernes behov, slutter Lis Nødgaard.