Tirsdag forestod medlemmer fra Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening udsætning af 15.000 små skrubber, som med tiden skal styrke bestanden af fisk i Limfjorden ved Nibe.

Fra en pulje, som de lokale fritidsfiskere selv har indbetalt til ved køb af fisketegn, har Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening atter i år fået tildelt en pulje, som giver mulighed for at udsætte fiskeyngel; i dette tilfælde skrubber, som denne gang er en smule ældre i tilvækst end tidligere års yngel.

Så da tre joller med fritidsfiskere tirsdag stævnede ud fra Nibe Havn, var det med små skrubber, hver på omkring 7 cm’s længde – en størrelse, der gør, at de i løbet af 2-3 år er fangstmodne som voksne skrubber.

Jens Møller (orange) og Leo Nielsen i nærmeste jolle – samt Søren Peter Jensen og Jens Andersen (blå) på vej ud i Nibe Bredning, hvor små skrubber blev udsat ved Klosterholm og over grundene. Erich Borup satte skrubber ud ved Sebbersund.

Fritidsfiskernes formand, Erich Borup, Sebbersund, forklarer: – Vi har nu gennem fem år udsat samlet ca. 120.000 små skrubber i lokalfarvandet ved Nibe, og vi ser nu, at der fanges væsentlig flere skrubber i 25 cm-størrelsen, hvilket er en indikation af, at der er resultater af udsætningen.

Samlet udsættes der årligt ca. 65.000 skrubber i Limfjorden, oplyser Arne Rusbjerg, Venøsund Fisk og Skaldyr, der de seneste år har leveret de mange skrubber, som er udsat i Nibe, Sebber og Halkær Bredninger – og i Limfjorden i øvrigt.

wSkrubbe-udstning-20201422
wSkrubbe-udstning-20201430
wSkrubbe-udstning-202014381
wSkrubbe-udstning-202014691
wSkrubbe-udstning-2020EBORUP6581
wSkrubbe-udstning-2020EBORUP6580
wSkrubbe-udstning-2020Erich-Borup14581