Der er taget adskillige nye tiltag i Nibe Erhvervspark de seneste måneder. En ny ejerstruktur, nye lejere, renovering af efterhånden 20 år gamle lokaler og en øget indsats for udlejning af lokaler. 

De nævnte aktiviteter er blot nogle af de seneste tiltag, som har givet hele erhvervsparken en re-vitalisering, som mærkes overalt i huset og blandt de mange erhvervslejere.

30 virksomheder og  pt. 55 arbejdspladser; det er status for Nibe Erhvervspark, som i 2006 blev etableret med Nibe Erhvervsråd som initiativtager og selskabet Nibe Invest som medejer.

Gennem årene har ejerforholdet skiftet, og senest i år er dette ændret, så ejerforholdet i dag er, at GK Energi ApS ejer 49% af aktierne og Nibe Invest ejer 51% af aktierne. I foråret i år købte GK Energi ApS således 24,5% af aktierne fra Dataproces.

I Nibe Invest A/S, som i 1999 blev stiftet på initiativ af Nibe Erhvervsråd, indestår Nibe Erhvervsråd for 30% af ejerskabet og er dermed den største enkelt-aktionær i dette selskab, der i øvrigt ejes af 27 andre, mindre kapital andele.

Ny bestyrelse
Som følge af de nævnte ændringer i ejerstrukturen er der samtidig ændret i sammensætningen af selskabets bestyrelse og i ansvarsfordelingen i den daglige drift.

Bestyrelsen består i dag af Niels Pedersen som bestyrelsesformand, Arne Segerstrøm som bestyrelsesmedlem og Gert Kristensen  som selskabets direktør.

Administrativt ligger ansvaret for den daglige drift hos Gitte Fredsgaard og ansvaret for indgåelse af aftaler med nye erhvervslejere ligger hos Jesper Lorenzen.

Alle de implicerede har en lang årrækkes tilknytning til Nibe Erhvervspark.

Styrket indsats for udlejning
Som en følge af, at ejendommen Skalhuse 13 (tidl. »Lasat« og den første ejendom, som Nibe Erhvervspark erhvervede) i starten af dette år blev frasolgt til Dataproces ApS, er der for tiden ledige lokaler efter denne virksomheds udflytning til egne lokaler.

Dette har medført, at der dels er gennemført en renovering af en række lokaler i den efterhånden 20 år gamle ejendom – og disse lokaler fremstår nu atter som helt nye, forklarer Gert Kristensen.

Der er endvidere sat ekstra fokus på udlejningen af de sidste ledige lokaler, bl.a. ved opsætning af et nyt, stoft skilt mod vejen.

Fredagsmøder styrker fællesskabet
Den oprindelige ide med Nibe Erhvervs- park lever i bedste velgående, idet der på tværs af de 30 virksomheder i Nibe Erhvervspark er god stemning, og nogle af virksomhederne udnytter hinandens kompetencer.

En yderligere styrkelse af det sociale fællesskab ser man hver fredag, hvor der i erhvervsparkens store fællessal er netværksmøde med kaffe / te og morgenbrød for de, som har mulighed og ønsker at del- tage. – Det giver en utrolig god stemning og styrker de daglige gøremål og opgaver, siger Gitte Fredsgaard.

 

Gitte Fredsgaard, sekretær og driftsansvarlig for Nibe Erhvervspark.