Den omfattende separat-kloakering, der i disse år finder sted i Nibe by, er i disse dage »på besøg« hos Nibe Avis på Jacob Petersens Vej.

Arbejdet med gravemaskiner og rørlægning vil påvirke adgangen til Nibe Avis' ejendom i den periode, hvor der arbejdes med nedgravning af nye rør – og arbejdet besværliggøres endvidere af, at grundvandet i området står meget højt.

Nibe Avis anmoder besøgende – særligt de, som onsdag afhenter eksemplar af Nibe Avis – at vise hensyn til hinanden og til de, som arbejder med kloakeringen.