Også for det lokale beredskab med hjemsted på lokalstationen i Nibe har det været et »mærkeligt år«, lyder det fra stationsleder Erik Droob.

– Vi har passet vore beredskabsmæssige forpligtelser, men alle andre aktiviteter har det forløbne år været noget nær nul, fortæller stationslederen her ved nytårstid.

Normalt holdes der ved nytår en parole, hvor det samlede mandskab mødes med ledelsen og gør status over det forløbne år. Det har ikke været muligt i år.

– En kort overgang var der bedre muligheder for at mødes, og her benyttede to af stationens tre vagthold lejligheden til at holde en fælles øvelse, men ellers har aktiviteterne for både de deltids ansatte brandfolk og for de frivillige været ikke-eksisterende. Mange af de indsatser, de frivillige lægger kræfter i, har også været aflyst, f.eks. Nibe Festival, siger Erik Droob til Nibe Avis.

Nyt slukningsområde introduceret
I 2020 fik lokalstationen et nyt og revideret område at operere i. Det betyder, at vi nu rykker ud til indsatser nærmere Aalborg og mere mod Støvring, hvor imod vi ikke så tit rykker ud til de vestligste af vore hidtidige områder. Det er en følge af, at hele Nordjylland nu et ét område for beredskabet, og vi opererer så ikke længere snævert efter kommunegrænser, forklarer Erik Droob.

46 indsatser blev det til i 2020 mod 39 året før og 48 i 2019.

Blandt de mest omfattende indsatser i 2020 har været en gårdbrand ved Vegger, et stuehus i Staun og branden på Torvet i Nibe, hvor en lejlighed og butikken med »Flügger farver« udbrændte. En del af indsatserne har været til automatiske alarmanlæg, hvoraf nogle var »blinde alarmer«.

Stationens ansatte genoptager de normale aktiviteter når corona-situationen er normal.

Den pludseligt opstående brand i ejendommen med »Flügger farver« huskes fortsat af mange, og ejendommen bærer fortsat præg af branden. Nibe Avis erfarer, at ejendommen nedrives.