Brandmand og holdleder Morten Fisker fra Beredskabscenter Aalborgs lokalstation i Nibe, som havde vagt nytårsaften, skriver dette til Nibe Avis:

Fra Nibe Brandstations vagthold nytårsaften, skal lyde en stor rose til Bo Bjerrum, Kildegade, der sent nytårsnat, ikke alene fik alarmeret brandvæsnet ved ild i en affaldscontainer, men mere vigtigt, fik skraldespanden trukket væk fra en større lagerbygning.

Situationen, der potenti- elt kunne have udviklet sig til en bygningsbrand, var snart tilendebragt og brandmændene kunne derved hurtigt, komme hjem til deres familier.