Tre kommunale dagplejere i Nibe by og én i Farstrup modtog torsdag i den forløbne uge en opsigelse af samarbejdet med Aalborg Kommune, så de fratræder i løbet af året i år.

Baggrunden for opsigelserne er et generelt faldende børnetal, både lokalt og i kommunen som helhed.

For to år siden blev der på samme måde nedskaleret i antallet af de nævnte områders kommunale dagplejepladser, som efter fyring af fire i Nibe og Farstrup, nu omfatter 17 i Nibe by og én i Farstrup.

DEBAT:
LÆS OGSÅ: https://nibeavis.dk/tema/6346-debat-vigtigt-at-bevare-lokale-dagtilbudspladser