På Nibe Rotary Klubs første rigtige klubmøde i år med personligt fremmøde i klublokalet, var der både optagelse af nye medlemmer og præsidentskifte. Og det var så også Rotary-årets sidste møde.

Afgående præsident Bent Laier brugte sin sidste aften til at optage Susanne Østergaard og Jakob Autzen som nye medlemmer. Begge er fra uddannelsessektoren, idet Susanne er uddannelseschef på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Jakob er forstander på Nordjyllands Landbrugsskole.

Så var det tid til præsidentskifte som sker pr. 1/7 hvert år og efter 8 slag på Rotaryhjulet blev Sam Riahi udnævnt til ny præsident. Og som traditionen byder præsenteredes også præsident elect, Annette Ross Jakobsen. Præsident Sam Riahi har valgt musik som det kommende års tema og der er allerede blevet arbejdet med ideer, så det kommende programudvalg har mange ideer at tage fra.

Fra venstre er det Susanne Østergaard, præsident Bent Laier og Jakob Autzen.