Nibes Kulturnat, der i år vendte tilbage efter to års pause, fik stor opbakning; såvel ved de mange kulturelle indslag som i Nibes butikker, der i flere tilfælde også blev suppleret med musikalske indslag.

Efter en introduktion og forventningens time, hvor Aalborg Garden og Nibe Kirkes Børnekor underholdt den tiltagende publikums masse på Torvet, bød kulturnattens direktør og repræsentant for Kulturnat Gruppen, Willy Kær velkommen og introducerede de kommende timers program.

Han gav derefter ordet til Ernst Trillingsgaard, tidligere direktør for AKKC - Aalborg Kongres- og KulturCenter. Ernst Trillingsgaard omtalte og indkredsede begrebet »kultur«, som han selv gennem mere end en menneskealder har levet i og af. Og han karakteriserede kulturen som hvilende på tre begreber: Oplevelser, Oplysning og Omsætning. Alle dele skal være repræsenteret, og det er også tilfældet ved Nibes Kulturnat. Og så roste han de initiativtagere til hele arrangementet, som arbejder frivilligt for at andre kan glæde sig.

Efter åbningen og den traditionelle kanonsalut fra Nibe Marineforening, spredtes publikum ud over Nibes midtby, hvor mange og mangeartede arrangementer løb af stablen, aftenen igennem.

Det fører for vidt på denne plads at komme nærmere ind på den enkelte aktivitet, men vi opfordrer læserne til at gennemse de mange billeder, der herunder er vist, og som samlet vil give et godt indtryk af aktiviteterne.

IMG4926
IMG4915
IMG4969
IMG4949
IMG4978
IMG4980
IMG4989
IMG4995
IMG4996
IMG4997