Nibe Samråd holdt i sidste uge sit første møde i år med »baglandet«, da en forsinket generalforsamling løb af stabelen.

10 personer var mødt, og selv om det ikke lyder af mange, var der adskillige interesser repræsenteret.

Samrådets formand, Kjeld W. Jensen gennemgik det seneste års aktiviteter i samrådet, og han strakte perioden til nogle mere aktuelle forhold fra 2021, til trods for, at mødet faktisk alene drejede sig om året 2020:

På seneste generalforsamling blev der stillet forslag af Per C. Nielsen om blomsterkummer på Toften, og der har været opsat en ved P-pladsen mod Lille Nørregade og en på Torvet, men de er væk nu og nok kørt i vinterhi.

Der blev også foreslået at vi  skulle arbejde for at der bliver etableret et Skovbælte rundt om syd-øst om Nibe. Det projekt har Anne Lasthein stået for i samrådet. Der blev afholdt et møde d. 16. juni i Kino hvor rådmand Hans Henrik Henriksen og  nogle lodsejere deltog, altså dem der har jord, hvor skovbæltet evt. skal laves. 

Hans Henrik Henriksen ville holde et møde med lodsejerne her i efteråret, og Anne Lasthein kunne hertil oplyse, at der har været holdt møde, og der er endnu »liv i sagen«.

Kjeld W. Jensen fortsatte:

– Vi har sendt forslag til lokalplan for den nye udstykning ved Eventyrbakken: At cykelstien ved Lundevej forlænges ved udstykningen, og at Tyvedalsstien føres hen til den nye udstykning, og at der laves grønne områder. 

Tidligere har der været talt om hundeskov, og Hans Thorup har været i kontakt med kommunen for at finde et sted til den. Området mellem børne skoven og den nye institution var på tale, men nu er det blevet til Schæferhunde klubbens område efter der er blevet bygget på deres tidligere område ved Lundevej.

Forsamlingen har tidligere drøftet vedligeholdelse af NIBE bogstaverne og mest mangel på samme. Det er udliciteret, men afventer fortsat en løsning. 

Læs hele indslaget fra Nibe samråds generalforsamling i denne uges trykte udgave af Nibe Avis.