De seneste par år har der gennem Nibe Samråd været arbejdet på at kortlægge mulighederne for at åbne et grønt skovbælte rundt om Nibe.

I den anledning havde Nibe Samråd for nylig inviteret en repræsentant for Aalborg Kommunes afdeling for Byer og Natur under forvaltningen for By og Land til at gennemgå mulighederne – med henblik på såvel dialog med evt. lodsejere, hvis arealer kan blive omfattet af det ønskede grønne bælte – og en egentlig planlægning heraf.

Anne Lasthein, Eventyrbakken, bragte emnet på bane for knapt et par år siden, idet der tidligere i Kommuneplanen var anført et sådant skovbælte rundt om Nibe. Dette er siden i planerne blevet fjernet – uden der har været nogen dialog herom. Siden har Nibe Samråd taget emnet op, og målet er fortsat at få fastlagt et sådant skovbælte, hvor gående og evt. også cyklister kan færdes.

Nibe Samråd havde i den anledning for nylig besøg af landskabsarkitekt Karen Luise Høgsbro, og sammen med repræsentanter for Nibe samråds bestyrelse og tilknyttede borgere gennemgik man dele af de områder, der kan blive omfattet af det ønskede grønne skovbælte.

Karen Luise Høgsbro noterede sig samrådets ønsker og hun udtrykte beundring for de muligheder for interessante, rekreative stiforbindelser og dernæst mere bynær skov, som områderne i kanten af Nibe by byder på. 

Muligheder, der kan give borgerne nye oplevelser og bryde de sammenhængende villakvarterer. 

Det videre arbejde kan blive en del af den kommende revision af byudviklingsplanen for Nibe.

Nibe Samråds formand Anette Petersen viser her, at en åbning i et hegn kan åbne for en gennemgang ved Hobrovej – sammen med en trafiksikker overgang.