Jacob Søndergaard, indehaver af Nibe Avis, har solgt udgiverretten til Nibe Avis til sin gennem 30 år velkendte kollega, Henrik Møllers virksomhed, Støvring Bogtryk/Offset ApS.

Nibe Avis vil for både selve udgivelsen af den kendte lokalavis og virksomhedens tilstedeværelse på Jacob Petersens Vej i Nibe, være fuldstændig uændret.

Tidernes udfordringer for medierne generelt – og måske for lokale medier i særdeleshed – er velkendte for de fleste, og »udfordringer« gør på alle fronter i samfundet, at det er nødvendigt for virksomheder at samarbejde om opgaver.

På denne baggrund vil Nibe Avis fortsat være det lokale bindeled mellem erhvervsliv, kultur, fritid og private i hele vort udgivelsesområde, siger Jacob Søndergaard, der fortsat vil stå i spidsen for Nibe Avis.

Generationsskifte og synergi
– I en kombination af, at et generationsskifte under alle omstændigheder er ved at nærme sig, og så det rationale, der er ved at samle produktion og udgivelse, ser vi med meget stor fortrøstning frem til at udvide vort samarbejde med Henrik Møllers virksomhed i Støvring, siger Jacob Søndergaard, der selv har stået i spidsen for Nibe Avis siden 1988 og familien Søndergaard har siden 1924 – altså gennem knap 100 år – stået for udgivelsen af Nibe Avis. 

Sådan vil det stadig være, idet Jacob Søndergaard, der i år runder 65 år, fortsat vil være Nibe Avis’ redaktionelle frontfigur med base i Nibe. Selve produktionen af Nibe Avis flytter i årets løb fra Nibe til Støvring i en glidende proces, og virksomhedens medarbejdere fortsætter alle i deres job, og vil lejlighedsvis, når opgaverne kræver det, også være at træffe i Nibe.

Stor tillidserklæring
– Det er en stor tillidserklæring fra Jacob Søndergaard, at han fra 1. juli overdrager mig det formelle ansvar for udgivelsen af Nibe Avis, siger Henrik Møller, der gennem flere end 30 år stået i spidsen for sin egen lokalavis »Folkebladet Støvring« – og siden 2021 også udgivelsen af Nørager Avis.

Henrik Møller fortsætter: – Jeg kender jo både Jacob Søndergaard, hans virksomhed, udgivelser og personale, idet vi gennem 30 år har arbejdet sammen gennem den himmerlandske gruppe af lokalaviser, benævnt »Himmerlandsaviserne«. Hertil kommer, at vi også har samarbejdet om en lang række grafiske opgaver, som det fortsat vil være tilfældet. 

Jeg kender således både virksomheden og dens »DNA«, og disse forhold vil jeg fortsat og sammen med Nibe Avis’ medarbejdere forfægte, så Nibe Avis stadig og måske i endnu større omfang, kan fremstå som et stærkt lokalt medie, bindeled og talerør i hele udgivelsesområdet.

Henrik Møller (tv.) og Jacob Søndergaard giver her hinanden hånden på et fortsat godt samarbejde, hvor alle medarbejdere fra Nibe Avis fortsætter som hidtil – fra venstre: Jeanet Frederiksen, Allan Nygaard, Henrik Møller, Jacob Søndergaard og Jesper Steen Nielsen.