Nibes nye og første Repair Cafe blev i denne uge åbnet, og er beliggende i »Huset«, Grønnegade 29 i Nibe.

Det er et selvstændigt initiativ efter forbillede fra »Repair Cafe Danmark«, med Ellinor Wolff som initiativtager og foreningens formand.

Initiativgruppen bag Repair Café Nibe havde inviteret interesserede ind til åbningen, og ca. 30 personer havde takket ja dertil.

– Repair Café Nibe er et sted, som drives ukommercielt og under en nul-økonomi. Her kan man få repareret forskellige ting, som fortsat har brugsværdi, men som måske har en mangel, der gør, at en mindre reparation kan give emnet en længere levetid. Det giver mening, og det giver et godt fællesskab for cafeens »fixere«, som får et socialt fællesskab ud af indsatsen, forklarer Ellinor Wulff, som dog tilføjer, at der ikke ydes garanti for, at en reparation kan gennemføres; hvis der skal bruges ekstra materialer, skal disse medbringes til filerne, og kan reparationen ikke gennemføres, hæfter Cafeen ikke derfor.

Repair Café Nibe har tilknyttet 12 fixere, men tager gerne imod flere.
Der er foreløbigt åbent den første tirsdag hver måned.

Læs næste uges udgave af Nibe Avis' trykte udgave med mere fra åbningen. Se: https://www.e-pages.dk/nibeavis/740734703/3

PS: Der er efterfølgende åbningen registreret flere tilfælde af CORONA virus, som kan henføres til smitte, der formentlig er sket ved åbningen af Repair Café Nibe, hvor ca. 30 personer var samlet.