Nibe Brevdueforening søgte om optagelse ved de danske Brevdueforeninger den 1. november 1947, og blev optaget 21. november.

Klubben kan således den kommende weekend fejre 75 års jubiklæum.

Af medlemsprotokollen kan man læse, at det var driftige duefolk, der startede klubben op, nemlig butiksfolk, tømrere, smede, slagtere og andet godtfolk.

Tre klubhuse
Det første klubhus lå i Strandgade, overfor Prior- gården. Placeringen ved togbanen, der forløb mellem Aalborg / Svenstrup og Hvalpsund, var praktisk på flere måder, da man dengang transporterede duerne med tog, når de skulle til kapflyvning. Da banen i 1969 blev nedlagt, fik klubben klubhus i Fjordgade, på en grund ved siden af Hans Christensen (»Duehans«). Et dejligt stort træhus med opholdsstue og plads til at opbevare medlemmers kurve.
I midten af 1990’erne byggede medlemmerne selv det klubhus ved »dyrekolonien« på Lundevej, man har i dag. Klubhuset blev opført af sten, leveret fra Teknisk Skole, og vi måtte få stenene, men skulle selv gøre dem rene, fortæller klubbens nuværende formand Niels Jørgen Ullits.
Klubben står i dag med et flot og velfungerende klubhus, der ligger ved dyrekolonien, og som blev opdateret med vandskuring og maling for kun tre år siden.

Lukningstruet
For fire år siden var klubben nær på en lukning, da der kun var to flyvende slag tilbage, men man valgte at fortsætte, og det går nu atter fremad. I 2023 forventes det, at der er syv flyvende slag i klubben.

Bankospil i perioder
Klubben har ad flere omgange haft bankospil på programmet. Spillet starter – så vidt man ved i dag – i starten af 1970’erne. Først på Hotel Nibe med kødpakker, købmandsposer og kaffe på rækken. For fem år siden startede man så bankospillet igen efter en årrække uden spil. Muligheden opstod, da Aksel Jensen (Skal Pavillonen) købte det, vi dag kender som Kulturhuset, og der spilles nu banko hver mandag; i dag dog kun om kontante præmier.

Mange dygtige brevduefolk
Nibe Brevdueforening har gennem tiden haft mange dygtige brevduefolk, der har vundet mange præmier, og nogle af disse har været med fra starten: Brix Ramløse (købmand St. Tranegade), Em. Christensen (Tøjhuset), Jens Rønfeldt (Taarup), Funder Pedersen, Hans Christensen (»Duehans«), Otto K. Larsen (»Smed Otto«), Ditlev Nielsen, Jens Sørensen og mange flere. Klubbens nuværende bestyrelse består af Niels Jørgen Ullits (formand), Inger Bentsen (kasserer) og Jens Gade (bestyrelsesmedlem).

Nibe Brevdueforening har flere gange i sin levetid haft storhedstid. Det gælder med indsatsen fra nogle af de nævnte personer, og for disse »flyvere«, ca. 1970. Fra venstre, bagest: Jens Rønfeldt (Taarup), Brix Ramløse og Hans Jørgen Nielsen. Forrest Bent Rønfeldt, bror til Jens.

Godt med nu og fremover
Også i dag klarer Nibe Brevdueforening sig godt, idet de syv flyvende slag i 2022 opnåede ikke mindre end ni sektionsvindere og to mesterskaber i sektionen, et Årsmesterskab til Henrik Stær Rasmussen og et Ungemesterskab til Poul Etik Ullits.

Også med til fodbold
Midt i 1950’erne var Nibe Boldklubs højt besungne førstehold i Jyllandsserien til en afgørende kamp på udebane langt oppe Vendsyssel. Nærmest en dagsrejse væk på dét tidspunkt. En god flok fodboldinteresserede i Nibe kunne godt tænke sig at kende resultatet, inden spillerne kom hjem, og det var før mobiltelefonens tid. Telefoner i almindelighed var ej heller særligt udbredte.

Man allierede sig så med Em. Christensen, daværende indehaver af Tøjhuset, og som var særdeles interesseret i brevdueflyvning. Han stillede således en due til rådighed for Nibe Boldklub, som medbragte duen til udekampen og med en lille besked om resultatet bundet til duens ben, blev den sluppet fri umiddelbart efter kampen, og de fodboldinteresserede i Nibe kunne få resultatet »hurtigst muligt«.

Jubilæet fejres blandt venner
Nibe Brevdueforening har ikke planer om at fejre det runde jubilæum offentligt, men fejres, det skal det. Der er derfor lagt an til et jubilæums bankospil, hvor der allerede er fuldt tegnet med deltagere. Klubben holder endvidere et »duetræf« med interesserede indenfor brevduesporten, som møder ind fra hele landet. Her vil der være foredrag om brevdue- sporten, auktion og »en god gang brevduesnak« på programmet.

 

Brevdueforening1
Brevdueforening2
Brevdueforening3
Brevdueforening4