Lions Club Nibe havde søndag stor succes med det årlige Kæmpe Bingo, som med flere end 400 deltagere blev det publikumsmæssigt største Bingo i mange år – og muligt den største tilslutning gennem de år, Lions Clubben har stået for arrangementet.

Klubbens præsident Gert Kristensen bød velkommen til det store publikum og gjorde kort rede for det store forarbejde, som Lions medlemmerne igen i år har lagt i at skabe et godt arrangement med mange attraktive præmier.

Gert Kristensen oplyste, at opbakningen fra det lokale erhvervsliv ligesom tilstrømningen af publikum, er historisk stor, nemlig flere end 300 sponserede gevinster til en samlet værdi af ca. 80.000 kr.

Foruden de mange gevinster har SPAR på Skomagertorvet doneret 25.000 kr. til klubbens julehjælp.

Der var mange mødt op i Nibe Idræts- & KulturCenter, som i spændt forventning ventede på spillet skulle gå i gang.

Og netop julehjælp, det er målet for anvendelse af årets overskud:

- Overskudet går ubeskåret til trængte i julen. Det være sig julehjælp, sociale arrangementer for borgere med behov for samvær og lign.

De julepakker, der uddeles fra Lions Club, uddeles i samarbejde med den kvindelige Lions Club i Nibe, Guldgåsen.

Næste år afholdes Lions Kæmpe Bingo 12. november.

Flere end 400 havde fundet vej til Nibe Idræts- & Kulturcenter for at deltage i Lions Kæmpe Bingo.