45 medlemmer var samlet til den årlige generalforsamling.

Klubbens formand Birgitte Larsen gennemgik aktiviteterne i det forløbne år – mange aktiviteter blev nævnt og vidner om et stort aktivitetsniveau, sommer og vinter.

Stort aktivitetsniveau
I sin årsberetning gennemgik klubbens formand de seneste fire år Birgitte Larsen. Gennemgangen bar præg af et højt aktivitetsniveau blandt alle klubbens aktviteter. Dog var der målt på roede kilometer ikke roet så meget som tidligere år, men trods alt en rosæson, der kunne måle sig med de bedre. 

Birgitte Larsen sagde videre: 

– På uddannelsesfronten har 2022 været et særdeles travlt år. Vi har fået et hold nye rospinninginstruktører, vi har haft folk på coastal kursus. I havkajakker er der uddannet klubinstruktører og instruktør 1 i DGI regi, der er uddannet instruktør 2 i DKF regi. Vi har fået en DKF surfski instruktør. Vi har også afholdt to førstehjælpskurser. 

Vi har i 2022 indgået en 2-årig aftale om at være uddannelsescenter i DKF. Det betyder, at vi må tilbyde kurser og prøver i både egenfærdigheder og instruktører, både for egne medlemmer og medlemmer udefra.

En lang række andre aktiviteter prægede året 2022, her iblandt: Ro- og kajakskole for nye medlemmer, ture uden for dagligt farvand til bl.a. Siulkeborgsøerne, Tall Ships Race, Venø, Randers og Tolo Roklub i Grækenland. 

Kasserer Elis Jochumsen gennemgik klubbens regnskab, der sluttede med et mindre overskud.

Chris Bach magh - ny formand for Nibe Roklub.

Valg til bestyrelsen
Birgitte Larsen havde ønsket at stoppe som formand for at lægge kræfterne på andre steder i klubben, og i stedet blev Chris Bach Magh valgt. Kajakchef Per Rolmar og husforvalter Thorbjørn Borregaard blev begge genvalgt. Den øvrige bestyrelse: Næstformand Jacob Søndergaard, Kasserer Elis Jochumsen og rochef Kirsten Overgaard var ikke på valg.

Medlemmerne drøftede endvidere muligheden for at opsætte en hjertestarter i klubben, hvilket der var stort flertal for. Der blev nedsat et udvalg til at ansøge og i øvrigt indføre og håndtere en hjertestarter. Udvalget består af Peter Volff Nielsen, Dorte Jakobsen og Chris Bach Magh.

Næstformand Jacob Søndergaard takkede Birgitte Larsen for fire år som formand, hvor hun i 2019 trådte til som nyvalgt formand, uden forudgående at have været med i bestyrelsen, og efter kun godt ét år som medlem af klubben. Birgitte modtog en erindringsgave fra klubben og et stort bifald fra medlemmerne.

Birgitte Larsen aflægger her sin sidste beretning som klubbens formand. Ved generalforsamlingen for nylig valgte hun at træde af for at hellige sig andre opgaver i klubben, bl.a. instruktion af nye roere.