Nibe Avis har fra Leo Frederiksen, Nibe Brandmandsforening, modtaget dette mindeord over afdøde Karsten V. Andersen, mangeårig brandmand, tillidsmand og mangeårig formand for Landsklubben for deltidsansatte brandmænd:

Karsten var gift med Grete, og sammen fik de fire børn – en dreng og tre piger.

Karsten har altid prøvet sine evner af i det poliske liv og ved humanitære opgaver.

Han blev brandmand, og siden hen tog aktiviteterne fart, først blev han tillidsmand for brandmændene i Nibe, derefter politiker i Nibe byråd og siddende i Beredskabskommissionen, men Karsten stod ikke stille ved det. Han blev formand for Landsklubben for deltids ansatte brandmænd, han var ved statens brandinspektion for at prøve mødetider af på brandstationerne, fik overrakt Dronningens 25 års fortjenstmedalje, og blev hædret af Landskubben for 25 års formandskab.

Karsten læste jura og blev forsvarer i de mange sager, der var i medlemsrækkerne, bl.a. erstatning for uheld og afskedigelser; et arbejde, som han udførte professionelt. Han var forkæmper sammen med bestyrelsen for ændring af regler for udbetaling af arbejdsløsheds støtte og reglen for modregning, en ulige kamp, som politikerne ikke var enige om, men trods det var Karsten en person, som politikere på tinget og i beredskabsstyrelsen havde respekt for. Blandt brandmændene huskes Karsten som en rar og dygtig brandmand, der ved foreningens generalforsamling i foråret udnævnte ham som æresmedlem.

Karsten efterlader et aktivt liv med gode resultater. Æret være Karstens minde.  

Nibe Brandmandsforening